LajmetWorkshops

Recording Small Worlds: Gjakova

By July 1, 2017 No Comments

Gjatë 24 orëve të plota në Gjakovë do të mbahet një diskuptim, do te krijojmë dhe prezentojmë filma rreth hapësirave në qytet të cilat të japin mundësinë të tërhiqesh nga syri publik dhe të jesh vetëm. Jo në aspekt metaforik, një hapësira aktuale, jashtë shtëpisë, që sigurojnë strehim. Këto vende ndryshojnë nga dita në natë.

Pjesëmarrësit do të eksplorojnë qytetin dhe do të dokumentojnë filma të shkurtër duke përdorur kamerat e tyre të telefonit dhe mjetet e redaktimit të pajisjes. Ne do të shfaqim rezultatet pranë audiencës të dielën. Intervistimi dhe prezantimi i fakteve inkurajohet por nuk kërkohet.

Gjithëashtu edhe një ligjeratë e shkurtër i kontekstit intelektual të këtij projekti do të jepet nga udhëheqësi i punëtorisë të shtunën në mëngjes. Udhëheqësi Simon Battisti, do t’I bashkohet grupit të pjesëmarrësve gjatë tërë natës në pika të ndryshme të takimit nëpër qytet.