LecturesNews

SUMAYYA VALLY kaf 2021

By December 1, 2021 No Comments

EN/

Sumayya Vally (b. 1990, South Africa) carries obsession for Johannesburg and her work around narrative, identity and memory in the city have admitted her into a host of conceptual and investigatory projects.

Sumayya’s design, research and pedagogical practice is committed to finding expression for hybrid identities and territory. Her praxis draws on Johannesburg as grounds for speculative histories, futures, archaeologies, and design languages; with the intent to reveal the invisible. Her work is often forensic, and draws on performance, the supernatural, the wayward and the overlooked as generative places of history and work. Sumayya was recently named to the TIME100 Next list celebrating 100 emerging leaders shaping the future. She is presently based between Johannesburg and London as the youngest ever architect of the Serpentine Pavilion 2020/20 Plus 1. Sumayya also runs her practice Counterspace Studio.

A piece of Serpentine Pavilion

About Counderspace / The studio occupies a space between the functional and the speculative; pedagogy and praxis; simultaneously describing cities and their histories and futures, and imagining them. An exploration into evolving methods of collaborative practice and research, it operates adjacent to the academy, with Sumayya leading Unit 12 at the Graduate School of Architecture, Johannesburg and collaborations on several research projects with the City. Counterspace also runs Counterparts, an interdisciplinary space, residency, dialogue and publishing platform, with an interest in tracing, seeding and carving collaborative ways of working.

AL/

Sumayya Vally (lindur më 1990, në Afrikën e Jugut) ka obsession Johanesburgun dhe puna e saj rreth rrëfimit, identitetit dhe kujtesës në qytet e ka pranuar atë në një mori projektesh konceptuale dhe hetimore.

Dizajni, hulumtimi dhe praktika pedagogjike e Sumayya-s është e angazhuar për të gjetur shprehje për identitetet dhe territorin hibrid. Praksa e saj mbështetet në Johanesburg si bazë për historitë spekulative, të ardhmes, arkeologjive dhe gjuhëve të projektimit; me synimin për të zbuluar të padukshmen. Puna e saj është shpesh forensike, dhe bazohet në performancën, mbinatyrshmërinë, kokëfortësinë dhe anashkalimin si vende gjeneruese të historisë dhe punës. Sumayya kohët e fundit u emërua në listën TIME100 Next duke festuar 100 liderët në zhvillim që formojnë të ardhmen. Ajo aktualisht është e vendosur midis Johannesburg dhe Londrës si arkitektja më e re ndonjëherë e Pavilionit Serpentine 2020/20 Plus 1.