EkspozitaLajmet

Swiss touch në Arkitekturën e Peisazhit

By June 25, 2017 No Comments

The Swiss Touch in Landscape Architecture një ekspozita mbi arkitekturën e peizazhit nga PRO HELVETIA – Këshilli i Arteve Zviceriane, i konceptuar nga Laboratoire Chôros, ENAC, EPFL.

Pro Helvetia – Fondacioni zviceran për kulturën, prezanton The Swiss Touch in Landscape Architecture përmes 36 panelave, tre prezantimeve audio-vizuale dhe dokumentacionit online. Është një ekspozitë udhëtuese digjitale, e konceptuar nga Michael Jakob, Chôros, EPFL. The Swiss Touch in Landscape Architecture rikualifikon punën dhe ndikimin e arkitektëve të peizazhit zviceran.

Arkitektura e peizazhit vazhdimisht transformon mjedisin dhe mënyrën se si i qasemi asaj. Kjo disiplinë moderne, e cila filloi rreth vitit 1800, evoluoi shpejt në të gjithë shekullin e njëzetë. Tani po kalon një rritje edhe më spektakolare pasi merr një vend të shquar brenda shoqërisë dhe krijohet si një shqetësim i rëndësishëm.

Arkitektura e peisazhit tani është e fokusuar në zhvillimin e hapësirave publike, në projektet urbane dhe periferike. Ka të bëjë me menaxhimin e hapësirave të gjelbra brenda qytetit si dhe krijimin e parqeve dhe kopshteve. Arkitektura e peisazhit gjithashtu merret me integrimin e djerrinës dhe terrenit bujqësor në peisazhin.

Gjatë shekullit të njëzetë dhe më gjerë, Zvicra luajti një rol thelbësor në evolucionin e arkitekturës së peizazhit. Projektet drejtuese nga arkitektë të peizazhit zviceranë mund të gjenden në Zvicër si dhe në pjesën tjetër të botës. Arkitektët e peizazhit luajnë një rol qendror mes atyre profesioneve, të cilat krijojnë hapësira të tanishme dhe të ardhshme, megjithatë ky rol ende mbetet i panjohur për publikun e gjerë.

Projektet e arkitektëve të peizazhit zviceranë e privilegjojnë bukurinë formale, por gjithashtu e vënë theksin në kontekstin ekologjik. Nevoja për të respektuar shpirtin e një vendi edhe vet historia e saj jep ide, të cilat kombinojnë, masën e barabartë, ndjenjën ekstreme me elegancën.

Ekspozita e tanishme lë të kuptohet në pasurinë, diversitetin dhe kompleksitetin e kësaj fushe interesante. Pjesa e parë merret me teorinë dhe historinë dhe ofron një kornizë konceptuale për ekspozitën. Vizitori është i ftuar për të zbuluar ndikimin e historisë së kopshteve dhe rolin e rëndësishëm të pionierëve të arkitekturës së peizazhit zviceran. Vizitori do të shohë gjithashtu funksionin vendimtar të ekspozitave kombëtare, duke përfshirë edhe Lausanne Jardins – festivali i suksesshëm ndërkombëtar i dizajnit të kopshtit urban. Seksioni i dytë – thelbi i “Swiss Touch” në arkitekturën e peizazhit, ofron një studim të studiove më të rëndësishme të arkitekturës së peizazhit. Seksioni i fundit, “nouvelle vague”, paraqet veprat e një brezi të ri të arkitektëve të peizazhit.