ALEJANDRO ARAVENA

Architect Universidad Católica de Chile, principal of Alejandro Aravena Architects, established in 1994 and, since 2006, Executive Director of ELEMENTAL, a for profit company with social interest working in projects of infrastructure, transportation, public space and housing, partnering with Universidad Catolica de Chile and COPEC, Chilean Oil Company.

He has been member of the Pritzker Prize Jury since 2009. The laureates chosen during his presence in the Jury have been: Peter Zumthor (2009), SANAA Kazuyo Sejima (2010), Eduardo Souto de Moura (2011), Wang Shu (2012), Toyo Ito (2013) and Shigeru Ban (2014). He was named Honorary International Fellow of the Royal Institute of British Architects (RIBA) in 2009; member of the Board of the Cities Program of the London School of Economics, London, since 2011; Regional Advisory Board Member of the David Rockefeller Center for Latin American Studies;

Board Member of the Holcim Foundation, Zurich, Switzerland, since 2013; Foundational Member of the Chilean Society of Public Policies; Leader 
of the Helsinki Design Lab for SITRA, the Finnish Innovation Fund for
 the Government of Finland to design a national strategy towards carbon neutrality; and Board Member of Espacio Público, an independant chilean research center created in 2012. He was one of the 100 personalities contributing to the G+20 Rio Global Summit in June 2012, and was one of the speakers of TED Global 2014 in Rio.

He was a Professor at Harvard University (between 2000 and 2005); and also taught at Istituto Universitario di Architettura di Venezia (2005); Architectural Association in London (1999); and London School of Economics.

He has been holding the Elemental Copec Chair at Universidad Catolica de Chile since 2006.

AL /

Arkitekt i diplomuar në Universidad Catolica de Chile, drejtori i Alejandro Aravena Architects, themeluar në vitin 1994 dhe që nga viti 2006 Drejtor Ekzekutiv i ELEMENTAL, një kompani me interes shoqëror me fokus në projektet e infrastrukturës, transportit, hapësira publike dhe strehim, në partneritet me Universidad Catolica de Chile dhe COPEC, Chilean Oil Company.

Ai është anëtar i Jurisë së Çmimin Pritzker që nga viti 2009. Laureatët e zgjedhura gjatë pranisë së tij në juri kanë qenë: Peter Zumthor (2009), Sanaa-Kazuyo Sejima (2010), Eduardo Souto de Moura (2011), Wang Shu (2012), Toyo Ito (2013) dhe Shigeru Ban (2014).

Ai u emërua anëtar nderi ndërkombëtare i Institutit Mbretëror të Arkitektëve Britanikë (RIBA) në vitin 2009; anëtar i bordit të programit të qyteteve të London School of Economics, Londër, që nga viti 2011; Anëtar i bordit rajonal këshillues i David Rockefeller Center për Studime të Amerikës Latine;
Anëtar i bordit të Fondacionit Holcim, Cyrih, Zvicër, që nga 2013; Anëtar themelues i Shoqërisë kiliane të politikave publike; Udhëheqës i laboratorit të dizajnit SITRA në Helsinki, Fondi i Inovacionit Finlandez i qeverisë së Finlandës për hartimin e strategjisë kombëtare për neutralitetin të karbonit; dhe Anëtar Bordi i Espacio PUBLICO, një qendër e pavarur kërkimore kilian krijuar në vitin 2012.

Ai ishte një nga 100 personalitetet që kontribuojnë në Samitin Global Rio në G+20 në qershor 2012, dhe ishte një nga folësit e TED Global 2014 në Rio.

Ai gjithashtu ishte profesor në Universitetin e Harvardit (në mes të 2000 dhe 2005); dhe ka dhënë mësim në Istituto Universitario di ARCHITETTURA di Venezia (2005); Architecture Association në Londër (1999); dhe London School of Economics. Ai është udhëheqës i programint Elemental Copec në Universidad Catolica de Chile që nga viti 2006.

Lectures News
17 Mar 2015

Related News