ALISON BROOKS KAF 2021

EN/

Alison Brooks B.E.S. B.Arch RIBA FRSA RDI 

Alison Brooks is one of the UK’s most inventive and internationally acclaimed architects. Born and educated in Canada, she moved to London in 1988. She is the only UK architect to have received all three of the profession’s most prestigious architectural awards: the RIBA Stirling Prize, the Manser Medal and the Stephen Lawrence Prize. 

Alison Brooks’ architectural approach springs from invested research so that her design solutions emerge as both unique and relevant to the constituencies they serve. This is beautifully exemplified by her recently completed Cohen Quadrangle at Exeter College, Oxford. The first Oxford College to be designed by a female architect, this building demonstrates the conceptual rigour, sculptural quality and ingenious detailing that is her practice trademark. 

Alison has become a public voice for the profession advocating the role of women in architecture, the resurgence of building craft and the value of timber as a low carbon building technology. Named in 2012 by Debrett’s as one of ‘Britain’s 500 Most Influential’, she was subsequently awarded 2013 AJ Woman Architect of the Year in recognition of her work in housing, regeneration and education. In 2017 Alison was appointed Royal Designer for Industry by the Royal Society of Arts and selected as London Mayor’s Design Advocate. Alison was also honoured with the 2017 AJ 100 Contribution to the Profession Award. 

She has served CABE / Design Council as National Design Review Panel Chair for over ten years and a Trustee of Open City. She serves on numerous international design competition juries, most recently for the Camden Highline Competition. Alison Brooks has contributed to architectural education for over fifteen years as External Examiner for University of Central London, University of Bath, University of Lincoln and the Architectural Association. In 2018 Alison was appointed as the John T. Dunlop Design. 

AL/

Alison Brooks B.E.S. B.Arch RIBA FRSA RDI 

Alison Brooks është njëra nga arkitektet më krijuese dhe e mirënjohur ndërkombëtarisht në Mbretërinë e Bashkuar. E lindur dhe e shkolluar në Kanada, ajo u shpërngul në Londër në vitin 1988. Ajo është arkitektja e vetme në Mbretërinë e Bashkuar që ka marrë të tre çmimet më prestigjioze të arkitektuërs: Çmimin RIBA Stirling, Medaljen Manser dhe Çmimin Stephen Lawrence.

Qasja arkitektonike e Alison Brooks buron nga kërkimet e investuara në mënyrë që zgjidhjet e saj të projektimit të dalin si unike dhe të rëndësishme për zonat që u shërbejnë. Kjo ilustrohet bukur nga projekti i perfunduar se fundmi Cohen Quadrangle në Exeter College, Oxford. Si kolegji i parë i Oksfordit i projektuar nga një arkitekte femër, ndërtesa demonstron ashpërsinë konceptuale, cilësinë skulpturore dhe detajet gjeniale që është shenjë dalluese e praktikës së saj. 

Alison është bërë një zë publik për profesionin që mbron rolin e grave në arkitekturë, ringjalljen e zanateve të ndërtimit dhe vlerën e drurit si një teknologji e ndërtimit të karbonit të ulët. E emëruar në vitin 2012 nga Debrett si një nga ‘500 Britanikët më me ndikim’ në Britani, asaj më pas iu dha çmimi 2013 AJ Arkitektja Femër e Vitit si mirënjohje për punën e saj në banim, rigjenerim dhe arsim. Në 2017 Alison u emërua si Dizajnere Mbretërore për Industrinë nga Shoqëria Mbretërore e Arteve dhe u zgjodh si Avokate i Dizajnit e Kryetarit të Londrës. Alison gjithashtu u nderua me 2017 AJ 100 Contribution to the Profession Award. 

Ajo ka shërbyer në CABE / Design Council si Kryetare e Panelit Kombëtar të Vlerësimit të Dizajneve për më shumë se dhjetë vjet si dhe Trustee e Open City. Ajo shërben në juritë e shumta në konkurset ndërkombëtare të dizajnit, së fundmi për Konkursin Camden Highline. Alison Brooks ka kontribuar në edukim për mbi pesëmbëdhjetë vjet si Ekzaminues i Jashtëm për universitetin “University of Central London” , “University of Bath”, “University of Lincoln” si dhe në “Architectural Association”. Në vitin 2018 Alison u emërua si John T. Dunlop Design.

Lectures News
20 Mar 2021

Related News