ANTOINE WILMERING LECTURE KAF18

EN /
Antoine (Ton) Wilmering
Keeping it Modern, Getty Foundation

Antoine Wilmering is a senior program officer at the Getty Foundation and oversees grant initiatives related to the conservation of cultural heritage around the world. He manages Keeping It Modern, an international grant initiative that continues the Getty Foundation’s deep commitment to architectural conservation with a focus on significant buildings of the twentieth century. Wilmering was trained as a conservator of wooden objects in the Netherlands and in the UK, and prior to joining the Getty in 2004, he taught conservation at the Graduate Institute of Conservation of Cultural Relics at the Tainan National University of the Arts in Taiwan (2000–2004) and was a conservator at the Metropolitan Museum of Art (1987–2000). His publications include Italian Renaissance Intarsia and the Conservation of the Gubbio Studiolo (1999), and he was awarded a Getty Conservation Institute guest scholarship in 2003.

AL /

Antoine (Ton) Wilmering
Keeping it Modern, Getty Foundation

Antoine Wilmering është zyrtar i lartë në Fondacionin Getty dhe mbikëqyrës i iniciativave të granteve në lidhje me ruajtjen e trashëgimisë kulturore anembanë botës. Wilmering menaxhon Keeping It Modern, një iniciativë e granteve ndërkombëtare që vazhdon angazhimin e thellë të Fondacionit Getty për ruajtjen arkitektonike me një fokus në ndërtesat e rëndësishme të shekullit të njëzetë. U trajnua si konservator i objekteve prej druri në Holandë dhe në Mbretërinë e Bashkuar dhe para se të bashkohej me Getty në vitin 2004, ai ligjeronte konservimin në Graduate Institute of Conservation of Cultural Relics në the Tainan National University of the Arts, Taiwan (2000–2004) dhe ishte një konservator në the Metropolitan Museum of Art (1987–2000). Botimet e tij përfshijnë Italian Renaissance Intarsia and the Conservation of the Gubbio Studiolo (1999), dhe ai u nderua me një bursë të Getty Conservation Institute në vitin 2003.

Lectures News
18 Mar 2018

Related News