BERNARD KHOURY

Bernard Khoury studied architecture at the Rhode Island school of Design (BFA 1990 / B.Arch 1991). He received a Masters in Architectural Studies from Harvard University (M.Arch 1993). In 2001, he was awarded by the municipality of Rome the honorable mention of the Borromini Prize given to architects under fourty years of age. In 2004, he was awarded the Architecture + Award. He is the co-founder of the Arab Center for Architecture. He was a visiting professor at the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, L’Ecole Spéciale d’Architecture in Paris and the American University of Beirut. He has lectured and exhibited his work in prestigious academic institutions in Europe and the U.S. including a solo show of his work given by the International Forum for Contemporary Architecture at the Aedes gallery in Berlin (2003) and numerous group shows including YOUprison at the Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in Turin (2008) and Spazio at the opening show of the MAXXI museum in Rome (2010). He was the co-curator and architect of the Kingdom of Bahrain’s national pavilion at the Venice Biennale’s 14th International Architecture Exhibition in 2014. His work has been extensively published by the professional press. Khoury started an independent practice in 1993. Over the past fifteen years, his office has developed an international reputation and a significant diverse portfolio of projects both locally and abroad.

AL /

Bernard Khoury ka studiuar për arkitekturë në shkollën e Dizajnit Rhode Island (BFA 1990/B.Arch 1991). Studimet e larta arkitektonike i kreu në Universitetin Harvard (M.Arch 1993). Në vitin 2001, ai u nderua nga bashkia e Romës për çmimin Borromini për arkitektët nën moshën dyzetë vjeçare. Në vitin 2004, ai u nderua me çmimin Architecture + Award. Ai është bashkë-themeluesi i Qendrës Arabe për Arkitekturë. Ishte profesor vizitor në Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, në L’Ecole Spéciale d’Architecture në Paris dhe në American University of Beirut. Ka ligjëruar dhe ka ekspozuar punët e tij në institucione prestigjioze akademike në Evropë dhe SHBA, duke përfshirë një shfaqje solo të punës së tij të dhënë nga Forumi Ndërkombëtar për Arkitekturën Bashkëkohore në galerinë Aedes në Berlin (2003), si dhe shfaqeje grupi të shumta duke përfshirë YOUprison në Fondazione Sandretto re Rebaudengo në Torino (2008) dhe SPAZIO në hapjen e shfaqjes në muzeun Maxxi në Romë (2010). Ai ishte bashkë-kurator dhe arkitekt i pavilionit kombëtar të Mbretërisë së Bahreinitit në Ekspozitën e 14-të të Bienales Internacionale të Arkitekturës në Venecia në vitin 2014. Puna e tij është botuar gjerësisht nga shtypi profesional. Khoury ka filluar një praktikë të pavarur në vitin 1993. Gjatë pesëmbëdhjetë viteve të fundit, zyra e tij ka zhvilluar një reputacion ndërkombëtar dhe një portofolio të rëndësishme të projekteve të ndryshme, si në nivel lokal ashtu edhe jashtë vendit.

Lectures News
17 Mar 2016

Related News