BIKA REBEK

Bika Rebek is an architect practicing within heterogeneous formats- as an integral part of her work writing, research and installations act as catalysts for open ended thinking about architectural production.

She is a partner at the New York City- based practice SibilaSoon, with projects underway in the United States, Austria and Malaysia. Rebek is also an adjunct professor at Columbia University and a resident at New Inc, the first museum-led incubator.

In the past she has worked as an architectural designer for a number of offices internationally, and most recently as an exhibition designer at the Metropolitan Museum of Art. Rebek holds an magistra architecturae from the University of Applied Arts in Vienna and a master of science in curatorial studies in architecture from Columbia University.

AL /

Bika Rebek është një arkitekte që praktikon brenda formave heterogjene – si pjesë integrale e punës, shkrimit, hulumtimit dhe instalimit të saj, këto forma veprojnë si katalizatorë për mendimin e hapur të prodhimit arkitektonik.

Bika është partnere në SibilaSoon, e bazuar në Nju Jork, me projekte që po zhvillohen në Shtetet e Bashkuara, Austri dhe Malajzi. Rebek është gjithashtu profesoreshë zëvendësues në Universitetin e Kolumbias dhe pjesë e New Inc, inkubatori i parë i udhëhequr nga muzeu.

Në të kaluarën ajo ka punuar si projektuese arkitektonike për zyre të shumta të nivelit ndërkombëtar dhe më së fundi si dizajnere ekspozuese në Muzeun të Artit – Metropolitan. Rebek është magjistër e arkitekturës nga Universiteti i Arteve të Aplikuara në Vjenë dhe shkencës të studimeve kuratoriale në arkitekturë nga Universiteti Columbia.

Lectures News
17 Mar 2017

Related News