BRUNO CAMPOS

Bruno Campos (1970) is an Architect graduated at the Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG (Belo Horizonte, 1989/1994), with M.A in Housing and Urbanism at the Architectural Association School of Architecture (London, 1997/1998). He has collaborated with various architects in Brazil and New York (including at Weiss/ Manfredi Architects) before establishing BCMF Architects in 2001, associated to Marcelo Fontes (1971) and Silvio Todeschi (1969), also graduated at UFMG. Since then, the studio has been designing a vast array of projects, varying both in typology and scale, especially large-scale public projects. The practice’s work has been widely exhibited and published in Brazil and abroad.

BCMF Architects was established in 2001 by partners Bruno Campos, Marcelo Fontes and Silvio Todeschi. Among the main projects of the studio, the Deodoro Sports Complex, built for the Rio 2007 Pan American Games and ready to be used in the 2016 Olympics, has won the Golden Medal at the 1st IAKS LAC Award in 2010 and the “Special Prize” in the IOC/IAKS 2011 Award in Cologne, Germany. In 2008/2009 BCMF was commissioned by the Brazilian Organizing Committee (COB) to develop the majority of the concept studies for the winning Rio 2016 candidature. In 2010-2012 the studio was responsible for the renovation of the Mineirão Stadium, in Belo Horizonte (MG), becoming the first Brazilian architectural practice to participate in the three major mega sports events that have been promising to transform the country: Pan 2007, Rio 2016 and 2014 World Cup.

AL /

Bruno Campos (1970) është një arkitekt i diplomuar në Federale Universidade de Minas Gerais, UFMG (Belo Horizonte, 1989/1994), me MA në Banim dhe Urbanizmit në Architectural Association School of Architecture (Londër, 1997/1998). Ai ka bashkëpunuar me arkitektë të ndryshëm në Brazil dhe Nju Jork (duke përfshirë Weiss / Manfredi Architects) para themelimit të BCMF Architects në vitin 2001, në partneritet me Marcelo Fontes (1971) dhe Silvio Todeschi (1969), dytë të diplomua në UFMG. Që atëherë, studio ka qenë dizajnuese e një rrjet të gjerë të projekteve të ndryshme si në tipologjisë ashtu edhe në shkallë, sidomos projekte të mëdha publike. Puna Praktika ka qenë e ekspozuar dhe e botuar gjërësisht në Brazil dhe jashtë vendit.

BCMF Architects është themeluar në vitin 2001 nga partnerët Bruno Campos, Marcelo Fontes dhe Silvio Todeschi. Ndër projektet kryesore të studios janë, Kompleksi Sportiv Deodoro, e ndërtuar për 2007 për Lojrat Pan Amerikane të mbajtura  në Rio i cili do tëpërdoret edhe për Lojërat Olimpike 2016, ka fituar medaljen e artë në IAKS 1 LAC Awards në vitin 2010 dhe “Çmimi special” në IOC/IAKS Award 2011 në Këln, Gjermani. Në vitin 2008/2009 BCMF është autorizuar nga Komiteti Organizativ Brazilian për të zhvilluar shumicën e studimeve ideore për kandidaturën fituese të Rio 2016. Në 2010-2012 studioishte përgjegjëse për renovimin e Stadiumit Mineirão, në Belo Horizonte (MG), duke u bërë studioja e parë arkitektonike braziliane e cila ka marrë pjesë në tri ngjarjeve të mëdha mega sportive qëpremtojnë për ta transformuar vendin: Pan 2007 Rio 2016 dhe 2014 Kupa e Botës.

Lectures News
17 Mar 2013

Related News