CALL FOR VOLUNTEERS

EN/ Call for volunteers

Kosovo Architecture Foundation calls all students and interested in architecture from Kosovo and beyond to contribute in organizing the Kosovo Architecture Festival, which will be held from the 15th of September till the 15th of October 2020.

Because of the pandemics this year all activities will be organized digitally. All interested should send a short email with their contact details by the 30th of August on events.kaf@gmail.com or events@kosovoarchitecture.com

AL/ Thirrje për vullnetar

Fondacioni Kosovar i Arkitekturës fton studentët dhe gjithë ata të interesuar në arkitekturë nga Kosova dhe jashtë saj për të kontribuar në organizimin e Festivalit të Arkitekturës në Kosovë që këtë vit do mbahet nga 15 Shtatori deri me 15 Tetor 2020.

Përshkak të pandemisë këtë vit të gjitha aktivitetet do mbahen në platforma digjitale. Gjithë të interesuarit duhet dërguar një email të shkurtër me kontaktet e tyre në events.kaf@gmail.com apo events@kosovoarchitecture.com deri me daten 30 Gusht.

News
21 May 2020

Related News