CALL FOR VOLUNTEERS / THIRRJE PËR VULLNETAR KAF 2021

AL/

Fondacioni Kosovar i Arkitekturës fton studentët dhe gjithë ata të interesuar në arkitekturës nga Kosova dhe jashtë saj për të kontribuar në organizimin e Festivalit të Arkitekturës në Kosovë që këtë vit do mbahet nga 13 Shtatori deri me 03 Tetor 2021.

Gjithë të interesuarit duhet dërguar një email të shkurtër me kontaktet e tyre në events.kaf@gmail.com deri me daten 3 Shtator. 

EN/ 

Kosovo Architecture Foundation calls all students and interested in architecture 

from Kosovo and beyond to contribute in organizing the Kosovo Architecture Festival, which will be held from the 13th of September till the 3rd of October 2021.

All interested should send a short email with their contact details by the 3rd of September on events.kaf@gmail.com.

Events News
21 Aug 2021

Related News