CALL TO KAF VOLUNTEERS

Kosovo Architecture Foundation calls all students and enthusiasts of architecture from Kosovo and beyond to contribute in organizing the Kosovo Architecture Festival, which will be held from the 2nd of July till the 1st of October 2018.

The potential candidate should be available for at least 7 days from the 29’th of June till the 9’th of July. All interested should send a short CV together with their contacts till 15th of June to media@prishtinaarchitectureweek.com

AL /

Fondacioni Kosovar i Arkitekturës fton studentët dhe entuziastët e arkitekturës nga Kosova dhe jashtë saj për të kontribuar në organizimin e Festivalit të Arkitekturës në Kosovë që do mbahet nga 02 korrik deri me 01 tetor 2018.

Kandidatët potencial duhet të janë në dispozicion së paku 7 ditë nga data 29 qërshori deri me 9 korriku.
Gjithë të interesuarit duhetdërguar një CV të shkurtër së bashku me kontaktet e tyre deri me datën 15 qërshor në
media@prishtinaarchitectureweek.com

News
21 Mar 2018

Related News