CELINE BAUMANN

EN/ 

Céline Baumann is a French landscape architect based in Switzerland. She studied at the Akademie van Bouwkunst in Amsterdam and the Ecole du Paysage de Versailles, completing a master of landscape architecture cum laude in 2010. She has collaborated with the offices Inside-Outside / Petra Blaisse in Amsterdam, atelier le balto and Topotek 1 in Berlin before to start her own studio in Basel.

Over the years, she has worked in a variety of contexts, reflecting her personal interest in international exchange and cross-cultural environments. She aims through an intersectional lens to create dynamic open spaces, informed by the interactive ecology between people and nature. This design work is complemented by a commitment to writing and research, allowing her to explore the collective value of nature and its impact on individuals.

Baumann is currently Future Architecture alumna from the European Union and Akademie Schloss Solitude fellow in Stuttgart. She is also the co-founder of the activist group Schwesterprojekt in Basel. Her work has been presented internationally in institutions including the Museum of Architecture and Design of Ljubljana (2019), the architecture gallery VI PER in Prague (2019), the Theater Festival Basel (2018), the International University Campus in Paris (2018), the LaBa EPFL in Basel (2018), and the University of Agricultural Science of Alnarp in Malmö (2016).

Apart from giving a lecture Celine will also conduct a one week workshop on public space in Prishtina.

SHQ/

Céline Baumann është arkitekte e peizazhit me bazë në Zvicër.  Ajo ka studiuar në Akademie van Bouwkunst në Amsterdam dhe Ecole du Paysage de Versailles, ku përfundoi studimet master në arkitekturën e peizazhit në vitin 2010. Céline ka bashkëpunuar me zyra të ndryshme përfshirInside-Outside / Petra Blaisse në Amsterdam, atelier le balto dhe Topotek 1 në Berlin para se ta hap studion e saj në Basel.

Vitet e kaluara ka punuar në kontekste të ndryshme, duke reflektuar interesin e saj personal në shkëmbime ndërkombëtare dhe ndër-kulturore të mjedisit.  Céline synon që përmes një këndvështrimi ndërsektorial të krijoj hapësira dinamike, të informuara nga ekologjia interaktive mes njerëzve dhe natyrës.  Kjo punë e projektimit plotësohet nga një angazhim mbi hulumtimin e vlerave kolektive të natyrës dhe ndikimin e saj në individë.

Céline Baumann është një nga arkitektët e rinj që u përzgjodh nga platforma Future Architecture për idenë e saj si dhe shërben si hulumtuese në Akademie Schloss Solitude në Shtutgart.  Gjithashtu është një ndër bashkëthemeluesve të grupit aktivist Schwesterprojekt në Basel.  Puna e saj është prezantuar në shumë institucione ndërkombëtare duke përfshirë the Museum of Architecture and Design në Ljubljana (2019), the architecture gallery VI PER në Prague (2019), the Theater Festival Basel (2018), the International University Campus në Paris (2018), the LaBa EPFL në Basel (2018), si dhe University of Agricultural Science of Alnarp në Malmö (2016).

Përpos ligjeratës Celine do udhëheq edhe një puntori një javore gjat eventeve të Korrikut në KAF.

Lectures News
18 Mar 2019

Related News