CITIES CONNECTION PROJECT

EN/

Nicola Regusci & Xavier Bustos

Time & Date: 7PM, July 6th 2023, Kino Armata

Cities Connection Project (CCP), founded by architects Nicola Regusci and Xavier Bustos, aims to establish connections between European cities or regions with an important architectural tradition. The aim is to reciprocally present works that reflect the best avant-garde architecture of each place, highlighting works by young architects, built in recent years, with the will to create a network of cultural connections between cities to affirm the value of contemporary architecture and urbanism.

Nicola Regusci: Architect EAUG, architect FAS_BSA, architect OTIA, founder and co-director of Cities Connection Project and curator of the exhibition BWA+BSL+BCN shared living spaces (with Xavier Bustos), founder of xnf arquitectes 1998-2015 (with Xavier Bustos and Ferran Grau) and author of articles of architectural criticism for the magazine werk, bauen+wohnen.

Xavier Bustos: Architect by the ETSAB, founder and co-director of Cities Connection Project and curator of the exhibition BWA+BSL+BCN espacios de vida compartida (with Nicola Regusci), founder of xnf arquitectes 1998-2015 (with Nicola Regusci and Ferran Grau), associate professor of Architectural Projects at the UdG and author of articles on architectural criticism for the magazine werk, bauen+wohnen.

AL/

Cities Connection Project, Nicola Regusci & Xavier Bustos

Koha dhe Vendi: 19:00, 6 Korrik 2023 ne Kino Armata

Cities Connection Project (CCP), themeluar nga arkitektët Nicola Regusci dhe Xavier Bustos, synon të vendosë lidhje midis qyteteve apo rajoneve evropiane me një traditë arkitekturore të rëndësishme. Synimi është të prezantohen reciprokisht veprat që reflektojnë arkitekturën më të avancuar të çdo vendi, duke theksuar veprat e arkitektëve të rinj, të ndërtuara në vitet e fundit, me synimin për të krijuar një rrjet lidhjesh kulturore midis qyteteve, për të afirmuar vlerën e arkitekturës dhe urbanizmit bashkëkohor.

Nicola Regusci: Arkitekt EAUG, arkitekt FAS_BSA, arkitekt OTIA, themelues dhe bashkëdrejtues i Cities Connection Project dhe kurator i ekspozitës BWA+BSL+BCN_hapësira të përbashkëta për jetesë (bashkë me Xavier Bustos), themelues i xnf arquitectes 1998-2015 (bashkë me Xavier Bustos dhe Ferran Grau) dhe autor i artikujve mbi kriticizmin arkitektonik për revistën werk, bauen+wohnen.

Xavier Bustos: Arkitekt nga ETSAB, themelues dhe bashkudhëtar i Cities Connection Project dhe kurator i ekspozitës BWA+BSL+BCN espacios de vida compartida (bashkë me Nicola Regusci), themelues i xnf arquitectes 1998-2015 (bashkë me Nicola Regusci dhe Ferran Grau), Profesor i Asociuar i projekteve arkitektonike tek UdG dhe autor i artikujve mbi kriticizmin arkitektonik për revistën werk, bauen+wohnen.

Lectures News
21 Mar 2023

Related News