DEAN LAH

EN /

Dean Lah was born in 1971 in Maribor, Slovenia and graduated from the Ljubljana Faculty of Architecture in 1998. In the same year he cofounded the architectural office Enota where he works as partner architect ever since.

For his work in Enota he received many architectural awards, his work has been presented on numerous exhibitions and published in professional and broad interest publications all over the world. Dean lectures at architectural schools, conferences and symposiums in Slovenia and abroad. Since 2016 he is teaching at Architectural Department of University of Maribor. With intention to promote the importance of architectural quality, he has been active as the member of several architectural award and architectural competitions juries, member of executive board of Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, member of European Forum for Architectural policies, member of executive board of Architects Association of Ljubljana and some other formal and informal networks and events on architecture.

AL /

Dean Lah, lindur në vitin 1971 në Maribor të Sllovenisë dhe diplomoi në Fakultetin e Arkitekturës në Lubjanë në vitin 1998. Në të njëjtin vit ai themeloi zyrën arkitektonike Enota ku punon si arkitekt dhe partner që nga ajo kohë.

Për punën e tij në Enota ai mori shumë çmime për arkitekturë, puna e tij është paraqitur në ekspozita të shumta dhe botime profesionale botërore. Dean ligjeroi në shumë shkolla të arkitekturës, konferenca dhe simpoziume në Slloveni dhe jashtë vendit.  Që nga viti 2016, është pjesë e stafit në Departamentin e Arkitekturës në Universitetin e Mariborit.  Me synimin për të promovuar rëndësinë e cilësisë arkitektonike, ai ka qenë aktive si anëtar i disa jurive të shpërblimeve arkitektonike, është anëtar i bordit drejtues të Odës së Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësiror të Sllovenisë, anëtar i Forumiti Evropian për Politika Arkitektonike, anëtar i bordi ekzekutiv i Asociacionit të Arkitektëve të Lubjanës si dhe disa rrjete të tjera formale dhe informale të lidhura me arkitekturën.

Lectures News
18 Mar 2019

Related News