ELIZA HOXHA LECTURE AT KAF18

EN/

Eliza Hoxha

Curator of the Kosovo Pavilion

Venice Biennale 2018

Was born in 1974 in Mitrovica/Kosovo and lives in Prishtina. She is a well known public figure in Kosovo, active in the fields of art, music, photography, architecture and urbanism. Because of her work she was awarded from Kosovo Association of Architects for “Education and Promotion of Architecture” for her writings on urban matters. She was also awarded from Kosovo Women Network for promoting girl and women rights in Kosovo. She is the author of the book “City and Love” an urban diary about Prishtina. She completed her architecture studies in the Prishtina University during the ’90s in the parallel system. She continued her postgraduate studies in Catholic University of Leuven, Belgium 2006. Currently, she is a PhD Student at TU GRAZ, Austria. Since 2013, she is a Kosovo representative at ECP—European Culture Parliament. She is part of Faculty of Civil Engineering and Architecture in University of Prishtina, in the Deparment of Urbanism and Spatial Planning as an assistant Lecturer. This year she is representing Kosovo at 16th Biennial of Architecture in Venice.

For more info on Kosovo’s entry at this year Venice Biennale go to: kosovapavilion.com

AL/

Eliza Hoxha

Kuratore e Paviljonit Kosovar

Venice Biennale 2018

E lindur në vitin 1974, Mitrovicë, është e njohur për punën e saj në fushën e arteve pamore, muzikës dhe fotografisë. Ka studiuar në fushën e arkitekturë dhe urbanizëm dhe është candidate për PhD në Graz University of Technology, Austri.  Hoxha, është profesoreshënë fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës. Për shkrimet e saj rreth çështjeve urbane, Hoxha mori Çmimin e Arsimit dhe Promovimit të Arkitekturës nga Asociacioni i Arkitektëve të Kosovës.  Gjithashtu mori edhe mirënjohje nga Rrjeti i Grave të Kosovës për avokimin për të drejtën e grave në Kosovë. Ajo përfundoi fakultetin e arkitekturës në Prishtinë gjat viteve të 90-ta në sistemin paralel dhe më pas vazhdoi studimet e saj në Catholic University of Leuven, në Belgjikë në vitin 2006.  Momentalisht ajo është duke përfunduar studimet e saj për PhD në TU Graz, të Austrisë. Ajo është pjesë e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës si asistent profesoreshë në Departamentin e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapsiror.  Këtë vit ajo është duke përfaqsuar Kosovën në Ekspozitën e 16-t të Arkitekturës në Bienalën e Venedikut.

Për më shumë info rreth paviljonit të Kosovës në Bienalën e sivjetme klikoni në: kosovapavilion.com

Lectures News
18 Mar 2018

Related News