EMRE AROLAT

After graduating in 1986 from the MSU Faculty of Architecture in Istanbul; he worked with Metcalf & Associates in Washington D.C. between 1986-87. From there, between 1987-2004 he worked as an associate designer with Şaziment and Neşet Arolat and later founded Emre Arolat Architects (EAA) with Gonca Paşolar in 2004. His projects with EAA have won many national and international awards, including the 2005 Mies van der Rohe Award for European Architecture (Highly Commended), in 2006 the AR Awards for Emerging Architecture (Highly Commended), in 2010 the Cityscape Dubai Awards, in 2011 the MIPIM AR Future Projects Awards, in 2011 the Green Good Design Awards and the WAF (World Architecture Festival) Awards: in 2012 for Future Projects-Education Category with AGU City Campus and in 2013 the Completed Buildings-Religion Buildings Category with the Sancaklar Mosque. He also received the National Architecture Awards, in the category of “Design” and “Building” in 1992, 2002, 2004, 2008, 2012 and 2014, the “Award of New Prospects in Architecture” in 2000. He has also won the Aga Khan Award for Architecture in 2010 with the Ipekyol Textile Factory Building.

He has lectured and taught at many architectural schools and has been a jury member for several architectural design competitions both in Turkey and internationally. He has participated at various professional national and international conferences and seminars. His articles have been widely published in professional design medias. “Nazaran…/With regard to…”, “An/Moment” and ”Fabrika/The Factory” exhibitions curated by EAA has provided a widely spread audience about the work of the office. He has contributed to the EAA’s books, Dalaman Airport, Emre Arolat: Buildings / Projects 1998-2005, and ” …with regard to”. In 2013 the monograph ‘’EAA Emre Eolat Architects-Context & Plurality’’ was published by Rizzoli NY. In 2012, Arolat was one of the two curators of the I. İstanbul Design Biennial.

AL /

Pas diplomimit në Fakultetin e Arkitekturës në MSU – Stamboll në vitin 1986, filloi punën në Metcalf & Associates në Washington D.C. mes viteve 1986-87. Prej vitit 1987 e deri më 2004 punoi si bashkë-dizajner me Saziment dhe Neset Arolat ku edhe e themeloi Emre Arolat Architects (EAA) bashkë me Gonca Pasolar. Projektet e tij me EAA kanë fituar shumë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare, përfshirë edhe çmimin “Mies van der Rohe Award for European Architecture” në vitin 2005, në vitin 2006 fitoi çmimin “AR Awards for Emerging Architecture”, në vitin 2010 “Cityscape Dubai Awards”, në 2011 “MIPIM AR Future Projects Awards” dhe “Green Good Design Awards”, në 2012 “Future Projects-Education Category with AGU City Campus” dhe në 2013 “Completed Buildings-Religion Buildings Category with the Sancaklar Mosque”. Ai poashtu ka marrë çmime kombëtare për arkitekturë në kategorine “Dizajn” dhe “Ndërtim” në vitet 1992, 2002, 2004, 2008, 2012 dhe 2014, çmimin “New Prospects in Architecture” në vitin 2000. Emre ka fituar edhe çmimin prestigjioz “Aga Khan Award for Architecture” në vitin 2010 me projektin “Ipekyol Textile Factory Building”.

Ka qenë ligjërues në shumë shkolla të arkitekturës si dhe anëtarë jurie i shumë konkurseve të arkitekturës dhe dizajnit si në Turqi poashtu edhe me gjerë. Ka qenë edhe pjesëmarrës i shumë konferencave dhe seminareve profesionale kombëtare dhe ndërkombëtare. Artikujt e tij kanë një publikim të gjerë në mediat profesionale të dizajnit. Ekspozitat “Nazaran…/With regard to…”, “An/Moment” and ”Fabrika/The Factory” të kuruara nga EAA kanë siguruar një audinencë të përhapur gjerësisht për punën e zyrës. Ka dhënë një kontribut të madh në librat e EEA-së, siç janë: Dalaman Airport, Emre Arolat: Buildings / Projects 1998-2005, dhe ” …with regard to”. Në vitin 2013 u publikua monografia ‘’EAA Emre Eolat Architects-Context & Plurality’’ nga Rizzoli NY. Më 2012, Arolat ishte njëri nga dy kuratorët e Bienales së Dizajnit në Stamboll.

Lectures News
17 Mar 2014

Related News