FUN FACTORY 2.0

What would you do if you were given a space of 3,300 square meters & 8 meters tall and from you its asked to design a multifunctional cultural center which would serve Prishtina and Fushe Kosova?

Architecture studio ANARCH (Astrit Nixha) and Curator/architect Katharina Schendl, in a 5 day workshop, will challenge your imagination in creating a multifunctional space that will accommodate great number of cultural and business activities.  The workshop, which will be held at ANARCH studios starting from the 3rd of July, apart from the mentioned space, will also study and analyze the surrounding context where the space is located with a purpose of integrating the surrounding activities with those at the center. 

The number of participants in the workshop is limited to 12 individuals and the deadline for applying is the 1st of July. In case you’re interested send a short cv on: info@prishtinaarchitectureweek.com

AL/

Cka do bënit nëse keni në dispozicion një hapësirë prej 3,300 m2 dhe 8 metër lartesi dhe nga ju kërkohët të dizajnoni një qendër multifunksionale kulturore që do ti shërbente Prishtinës dhe Fushë Kosovës?

Byroja projektuese ANARCH (Astrit Nixha) dhe Kuratorja/arkitektja Katharina Schendl, në puntorinë 5 ditore, do sfidoj imagjinatën tuaj për të krijuar hapësirë multifunksionale e cila mendohet të akomodoj aktivitete të panumërta kulturore, dhe ato të biznesit.  Puntoria e cila do mbahët në studion e ANARCH duke filluar nga 03 Korriku, përpos hapësirës në fjalë, do analizoj dhe trajtoj kontekstin dhe situacionin ku gjindet hapësirës në fjalë duke metuar integrimin e aktiviteteve përreth me ato brenda hapësirës. 

Numri i pjesëmarrësve në puntorinë është i kufizuar në 12 persona dhe afati për aplikim është deri me datën 01.Korrik.  Për ta shprehur interesin tuaj për puntori dërgoni cv’n tuaj në: info@prishtinaarchitectureweek.com. 

News Workshops
14 Mar 2015

Related News