HAN TÜMERTEKIN

Han Tümertekin is a practicing architect based in Istanbul. His work include projects primarily in Turkey, as well as in Netherlands, Japan, United Kingdom, France, China, Mongolia and Kenya.

Mr. Tümertekin was trained in architecture at Istanbul Technical University and graduated from the University of Istanbul. In addition to his built work, he has been teaching architecture since 1992 at several universities, such as; Harvard University Graduate School of Design; Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne; Ecole Spéciale d’Architecture, Paris. He is among the founders of the graduate programme in architecture at Bilgi University, Istanbul, where he still teaches.

Mr. Tümertekin’s work have been widely published in international architectural journals and a monograph of his work was published by Harvard University Press in 2006.

Recipient of several prizes of architecture, Tümertekin was presented a 2004 Aga Khan Award for Architecture for the B2 House. He served on the Aga Khan 2007 Master Jury and he is a member of the awards steering committee.

AL /

Han Tumertekin është njëri nga arkitektët më të mirënjohur Turk, me portfolio të gjërë të punimeve në Turqi, Holandë, Japoni, Nritani, Francë, Kinë dhe Keni. Han kreu shkollën e arkitekturës ne Universitetin e Stambollit dhe përpos angazhimit të tij në byron e tijh që nga viti 1992 ai është aktiv edhe si ligjerues në shkolla të numërta sikurse: Harvard University Graduate School of Design; Ecole Polytechnique Federale de Lausanne; Ecole Speciale d’Architecture, Paris, etj. Ai gjithashtu është themelues i programit të masterit në arkitekturë pran Bilgi University në Stamboll, ku ende ligjeron.

Puna e Han’it është publikuar në shumë revista ane e mbar botës dhe vitin 2006 Harvard University Press publikoi monografinë e punimeve të tija. Fitues i shumë shpërblimeve arkitektonike, Han në vitin 2004 u shpërblye me cmimin prestigjioz Aga Khan Award for Architecture për shtepijën B2. Ka shërbyer në Jurinë Seniore të shpërblimit dhe është anëtar i komitetit drejtues të shpërblimit.

Lectures News
17 Mar 2015

Related News