HANIF KARA

EN /

Hanif Kara is a practicing structural engineer and Professor in Practice of Architectural Technology at the Graduate School of Design at Harvard University. His particular “design-led” approach and interest in innovative form, sustainable construction and complex analysis methods have allowed him to work on pioneering projects, and under his leadership the practice has won over 250 design awards including the RIBA Stirling Prize for the Peckham Library, London, in 2000, and for the Sainsbury Laboratory, Cambridge, in 2012, as well as the RIBA Lubetkin Prize for the UK Pavilion at Shanghai Expo in 2010. Hanif was on the steering committee of AKAA for the last cycle. Hanif has also edited Design Engineering, a retrospective of AKT’s first decade, which was published in 2008, and was followed by Design Engineering Refocused in 2016. He has also contributed to many publications and exhibitions relating to design and the role of engineering.

AL /

Hanif Kara është inxhinier strukturor dhe profesor në praktikën e teknologjisë arkitektonike në Shkollën e Lartë të Dizajnit në Universitetin e Harvardit. Qasja dhe interesimi i tij i posaçëm në dizajnin inovativ, ndërtimin e qëndrueshëm dhe metodat e analizës komplekse, e kanë lejuar atë të punojë në projekte pioniere, dhe punët e tij kanë fituar mbi 250 çmime të dizajnit duke përfshirë çmimin Stirling RIBA për Bibliotekën Peckham , Londër, në vitin 2000, dhe për Laboratorin Sainsbury, Cambridge, në vitin 2012, si dhe Çmimin RIBA Lubetkin për Pavilionin e Britanisë së Madhe në Shanghai Expo në vitin 2010. Hanif ishte në komitetin drejtues të AKAA për edicionin e fundit. Hanif gjithashtu ka redaktuar pë Inxhinierinë e Dizajnit, një revistë e AKT-së, e cila u botua në vitin 2008 dhe u pasua nga Projektimi i Inxhinierisë Refocused në vitin 2016. Hanif Kara gjithashtu ka kontribuar në shumë botime dhe ekspozita që kanë të bëjnë me dizajnin dhe rolin e inxhinierisë.

AKT II është  një firmë progresive e dizajnit strukturor dhe inxhinierisë civile, ku ka projekte aktuale në 44 vende të botës. AKT II u themelua nga Robin Adams, Hanif Kara, Albert Williamson-Taylor, Gerry O’Brien dhe Paul Scott. Zyra AKT II është me bazë në Londrën Qendrore. Përvoja e praktikës është e gjerë, duke mbuluar sektorin komercial, rezidencial, arsimore, shëndetësore dhe transportin e tregut. Projektet përfshijnë zhvillimet më të reja të ndërtimtarisë si dhe renovime të komplikuara të ndërtesave të listuara, me vlera të kontratës duke filluar nga £ 100,000 deri në mbi 750 milionë dollarë. AKT II janë të bindur që punojnë me një gamë të gjerë metodash dhe materialesh, duke përfshirë çelikun strukturor dhe metalet e tjera, beton, drurë strukturor, masoneri, plastikë, qelq, kompozita dhe pëlhura elastike.

Lectures News
18 Mar 2017

Related News