HRVOJE NJIRIC

njiric+ arhitekti was founded by Hrvoje Njiric in 2001 and is based in Zagreb, Croatia.

Hrvoje Njiric gained acknowledgement in the 90’s with projects developed by the former njiric+njiric partnership. The schemes for Europan (3 first prizes) and Slovenian projects for Baumaxx and McDonald’s were widely published and awarded. The new practice evolved from and continued the work of the former office.
njiric+ regards architecture to be much more than a physical definition of its boundaries or a formal assemblage of building materials. It’s non-physical aspects are about phenomena of contemporary society and mass culture.

Apart from his private practice, Hrvoje Njiric has been engaged in teaching since the mid 90’s. He served as a full-time professor at the TU Graz (2000-05) as a successor of Guenter Domenig. Now he is a tenured professor at the GAFS Split (2007-) He has been a guest professor in other schools such as Ljubljana, Ferrara, Aarhus and Trieste. Recent guest professorships include ETSAM Madrid (2008-13), UofT Toronto – appointed as “The Frank Gehry Chair for 2012 and the MIT Boston in 2014. HNJ was the visiting critic at the HAB Weimar, the ETSAB Barcelona, the TU Wien, the AA School of Architecture London, the ETH Zuerich, the Strathclyde University of Glasgow, Politecnico di Milano, the Southeast University of Nanjing and the William Lyon Somerville Visiting Lecturer at the University of Calgary. HNJ has also been a unit master of various international workshops and lectured in many cities worldwide.

AL /

njiric + arhitekti u themelua nga Hrvoje Njiric në vitin 2001 në Zagreb, Kroaci.

Hrvoje u bë i njohur në vitet e 90-ta fal projekteve të zhvilluara nga partneriteti i mëparshëm njiric+njiric. Skemat për Europan (3 çmimet e para) dhe projektet sllovene për Baumaxx dhe McDonalds janë botuar dhe shpërblyer me shumë çmime. Zyra e tanishme ka evoluar dhe ka vazhduar punën e zyrës së vjetër. njiric+ e perkufizon arkitekturën si dicka më shumë se kufijt e mureve të ndërtesës apo një bashkim formal të materialit ndërtimor. Aspektet e saja jo-fizike kan të bëjn me fenomenet bashkohore sociale dhe kulturës së përgjithshe.

Përpos angazhimit të tij në studio, Hrvoje Njiric ka qenë i angazhuar në mësimdhënie që nga mesi i viteve të 90-ta. Ai ishte profesor me orar të plotë në UT Graz (2000-05) si pasardhës i Gunter Domenig. Tani ai është profesor i përhershëm në Split GAFS (2007-). Ai ka qenë profesor mysafir në universitete të tjera të tilla si në Lubjanë, Ferrara, Aarhus dhe Trieste. Si i tillë ka ligjëruar edhe në ETSAM Madrid (2008-13), UofT Toronto – i emëruar si “Kryetar i Frank Gehry” për vitin 2012 dhe në MIT në Boston në vitin 2014. HNJ ishte kritik vizitor në HAB Weimar, në ETSAB Barcelonë, TU Wien, Shkollën AA të Arkitekturës në Londër, ETH Zuerich, Universitetin e Strathclyde Glasgow, Politecnico di Milano, Universitetin Juglindor në Nanjing dhe William Lyon Somerville, dhe ligjërues vizitor në Universitetin e Calgary. HNJ ka qenë drejtues i shumë punëtorive të ndryshme ndërkombëtare dhe ka mbajtur ligjërata në shumë qytete në mbarë botën.

Lectures News
17 Mar 2014

Related News