Ideas for Prishtina Jury announcement

EN /

The Kosovo Architecture Foundation and the city of Prishtina is announcing the Jury for the second edition of the Ideas for Prishtina call. The international jury will be delivering its conclusion once the exhibition is concluded and the public vote is gathered.

The Ideas for Prishtina call received 72 ideas with teams coming from more than 17 countries. In the coming days the city of Prishtina will be publishing the exhibition dates where the public can also vote for its favorite projects.

The winning project of the call will be receiving the “Rexhep Luci” prize in the amount of 5000 euro’s, the second project will receive an award of 100 euros and the third one 500 euros.

AL /

Fondacioni Kosovar i Arkitekturës dhe Komuna e Prishtinës shpallin Jurinë për edicionin e dytë të thirrjes Ide për Prishtinën. Juria ndërkombëtare do shpall rezultatet e saj pasi të përfundojë ekspozita dhe të mblidhet vota e publikut.

Thirrja Ide për Prishtina mori 72 ide me ekipe nga më shumë se 17 vende të botës. Në ditët në vijim Komuna e Prishtinës do të publikojë datat e ekspozitës ku publiku mund të votojë edhe për projektet e tyre të preferuara.

Projekti fitues i thirrjes do të jetë marrja e çmimit “Rexhep Luci” në vlerë prej 5000 euro, projekti i dytë do të shpërblehet me 100 euro dhe i treti 500 euro.

News
10 Mar 2024

Related News