IVAN KUCINA LECTURE AT KAF18

EN /

Ivan Kucinais a professor at Dessau International School of Architecture, Anhalt University of Applied Sciences. He worked at the Faculty of Architecture, University of Belgrade from 1996 to 2014.. He was a guest professor at the Parsons New School for Design, New York, Polis University, Tirana, KTH Stockholm, GUTech, Muscat, Oman.

His academic research focuses on sustainable architecture and urban development concepts based on informal building strategies and collaborative practices. He is a practicing architect and used to run an interdisciplinary architectural and design practice in Belgrade with projects that range from urban design and buildings to exhibition design and furniture.

In 2006, he co-founded the Belgrade International Architecture Week. From 2012 to 2015 he was program director of the Urban Transformations program at Mikser Festival, Belgrade. In 2012 he founded School of Urban Practices.

AL /

Ivan Kucina është profesor në Dessau International School of Architecture, Anhalt University of Applied Sciences. Ai punoi në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Beogradit nga viti 1996 deri në vitin 2014 si dhe profesor vizitues në the Parsons New School for Design – New York, Polis University – Tiranë, KTH – Stockholm, GUTech – Muscat, Oman.

Hulumtimi i tij akademik fokusohet në arkitekturën e qëndrueshme dhe konceptet e zhvillimit urban të bazuar në strategjitë informale të ndërtimit dhe praktikat bashkëpunuese. Ivan Kucuna është një arkitekt që udhëhiqte një studio ndërdisiplinore të arkitekturës dhe dizajnit në Beograd me projekte që variojnë nga projektimi urban dhe ndërtesat në dizajn të ekspozitave dhe mobiljeve.

Në vitin 2006,  bashkë-themeloi Javën e Arkitekturës Ndërkombëtare të Beogradit. Nga viti 2012 deri në vitin 2015 ai ishte drejtor i programit Urban Transformations në festivalin Mikser, Beograd. Në vitin 2012 themeloi School of Urban Practices.

Lectures News
18 Mar 2018

Related News