JACK SELF

Jack Self (1987) is an architect and writer based in London. He is Director of the REAL foundation and curator of the 2016 British Pavilion at the Venice Biennale.

His writing has appeared in Architectural Design, The Guardian, New Philosopher, 032c and Dezeen, as well as elsewhere (see press). Jack’s first book was Real Estates: Life Without Debt (Bedford Press 2014), now in its second printing. He is Contributing Editor for the Architectural Review, where he has worked in a number of capacities since 2009. As an editor for Strelka Press (2011-13) he developed the first print-on-demand books on architecture.

Jack founded Fulcrum, a free weekly “pursuing architecture and the third millennium.” Fulcrum remains the world’s most read student publication about architecture and has been widely exhibited – most notably at the 2012 Venice Biennale. Jack holds a Bachelors of Architecture from the University of New South Wales (Sydney 2007), a Diploma of Architecture from the Architectural Association (2014) and a Master’s in Philosophy from the University of London (2012). His MA dissertation examined the morality of neoliberal economic theory.

As a designer he has worked for several international firms, amongst them Ateliers Jean Nouvel in Paris and London (2007-09). His clients and partners include developers, housing trusts and public institutions (most recently the British Council and the Victoria & Albert Museum).

AL /

Jack Self (1987) është një arkitekt dhe shkrimtar me bazë në Londër. Ai është drejtori i fondacionit REAL dhe bashkë-kurator i Pavilionit Britanik në Bienalen e Venecieas 2016.

Shkrimet e tij janë shfaqur në revistat Architectural Design, The Guardian, New Philosopher, 032c dhe Dezeen. Libri i parë i Jack ishte Real Estates: Life Without Debt (Bedford Press 2014). Është editor/redaktor kontribues në Architectural Review, ku ai ka punuar në një numër të madh të vëllimeve që nga viti 2009. Si redaktor i Strelka Press (2011-13) ai ka botuar librat e parë ‘print-on-demand’ (shtyp-me-kërkesë) në arkitekturë. Jack themeloi Fulcrum një revistë javore “që ndjek arkitekturën dhe milenumin e tretë”. Fulcrum mbetet botimi më i lexuar në botë nga studentët në lidhje me arkitekturën dhe ka qenë i ekspozuar gjerësisht – duke përfshirë edhe Bienalen e Venecias 2012.

Jack kreu studimet Bachelor në Arkitekturë në Universitetin e New South Wales (Sydney 2007), ka një diplomë të Arkitekturës nga Architectural Association (2014) dhe një Master në Filozofi nga Universiteti i Londrës (2012). Disertacioni i tij MA shqyrton moralin e teorisë neoliberale ekonomike. Si një dizajner ka punuar për disa firma ndërkombëtare, në mesin e tyre edhe Ateliers Jean Nouvel në Paris dhe Londër (2007-09). Klientët dhe partnerët e tij përfshijnë zhvilluesit, trustet e banimit dhe institucionet publike (më së fundi edhe Këshillin Britanik dhe Muzeun Victoria & Albert).

Lectures News
17 Mar 2016

Related News