JAMIE CHAN

Jamie obtained a bachelor’s degree in Environmental Design from the University of Pennsylvania in Philadelphia in 1998 and went on to study in NYC’s Columbia University where she received a Master of Architecture in 2001. Jamie currently holds the position of Senior Urban Designer in the Manhattan Borough Office, NYC Department of City Planning. She works on a range of large-scale planning and design projects across Manhattan, recently shifting to focus more on privately-owned public space designs. Her projects seek to revitalize neighborhoods through high quality open space designs. A majority are concentrated in Lower Manhattan: the East River Waterfront Esplanade, Water Street Corridor; World Trade Center’s public realm; Pier 42, NY Stock Exchange and South Street Seaport. The internationally recognized High Line Park is also a key component of her work portfolio. Jamie was awarded the German Chancellor Fellowship in 2003 by the Alexander von Humboldt Foundation in Germany. She also lectures at Columbia University’s Graduate School of Architecture, Planning & Preservation.

AL /

Jamie mbaroi Barch në Dizajn Ambiental në University of Pennsylvania në Philadelphia në vitin 1998 dhe Master në Arkitekturë në vitin 2001 në Columbia University, New York. Për momentin Jamie mban pozitën e Senior Urban Designer në Departamentin e Planifikimit Urban të NYC në bashkinë e Manhattan. Ajo punon në projekte të ndryshne të shkallës së lartë në Manhattan, kurse kohëve të fundit është e fokusuar në trajtimin e hapësira publiko-private. Projektet e saja kanë për qëllim të revitalizimit të lagjeve nëpërmjet dizajneve të hapësirave publike. Shumica e projekteve janë të koncentruara në zonën e Lower Manhattan; Shetitorja në East River; Korridori Water Street; Hapësira publike përreth Word Trade Center; Pier 42; Berza e NY dhe limanin e South Street. Një nga projektet më të njohura në të cilat ka punuar është projekti i mirënjohu për shetitorën e High Line Park. Jamie gjithashtu është shpërblyer me cmimin German Chancellor Fellowship në vitin 2003 nga Alexander von Humboldt Foundationnga Gjermania. Ajo gjithashtu është ligjeruese në Columbia University Graduate School of Architecture, Planning & Preservation.

Lectures News
17 Mar 2014

Related News