JAN KNIKKER

Jan Knikker (Bad Soden Ts 1972) joined MVRDV in 2008, starting his career as a journalist he then shaped the public image of OMA for nearly a decade. As Partner at MVRDV, Jan leads the Business Development and Public Relations efforts, forming a client oriented, fast and strategic department which now also includes a strong visualisation team.  He has been working on many publications and exhibitions, one of his latest publications was the book MVRDV Buildings. MVRDV is rapidly expanding into new markets and focuses on solutions for global issues through its architecture and urbanism. Jan also lectures internationally, writes for various publications, ran an online design magazine called Dafne, and was from 2007 to 2011 member of the International Projects commission of the Netherlands Architecture Funds.

MVRDV

Was set up in Rotterdam (the Netherlands) in 1993 by Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries. MVRDV engages globally in providing solutions to contemporary architectural and urban issues. A research based and highly collaborative design method engages experts from all fields, clients and stakeholders in the creative process. The results are exemplary and outspoken buildings, urban plans, studies and objects, which enable our cities and landscapes to develop towards a better future.

The products of MVRDV’s unique approach to design vary, ranging from buildings of all types and sizes, to urban plans and visions, numerous publications, installations and exhibitions. Built projects include the Netherlands Pavilion for the World EXPO 2000 in Hannover; the Market Hall, a combination of housing and retail in Rotterdam; the Pushed Slab, a sustainable office building in Paris’ first eco-district; Flight Forum, an innovative business park in Eindhoven; the Silodam Housing complex in Amsterdam; the Matsudai Cultural Centre in Japan; the Unterföhring office campus near Munich; the Lloyd Hotel in Amsterdam; the Ypenburg housing and urban plan in The Hague; the Didden Village rooftop housing extension in Rotterdam; the music centre De Effenaar in Eindhoven; the Gyre boutique shopping center in Tokyo; a public library in Spijkenisse; an international bank headquarters in Oslo, Norway; and the iconic Mirador and Celosia housing in Madrid.

Current projects include a variety of housing projects in the Netherlands, France, China, India, and other countries; a community centre in Copenhagen and a cultural complex in Roskilde, Denmark, a public art depot in Rotterdam, the transformation of a mixed use building in central Paris, an office complex in Shanghai, and a commercial centre in Beijing, and the renovation of an office building in Hong Kong. MVRDV is also working on large scale urban masterplans in Bordeaux and Caen, France and the masterplan for an eco-city in Logroño, Spain. Larger scale visions for the future of greater Paris, greater Oslo, and the doubling in size of the Dutch new town Almere are also in development.

The work of MVRDV is exhibited and published worldwide and has received numerous international awards. One hundred forty architects, designers and other staff develop projects in a multi-disciplinary, collaborative design process which involves rigorous technical and creative investigation. MVRDV works with BIM and has official in-house BREEAM and LEED assessors. Together with Delft University of Technology, MVRDV runs The Why Factory, an independent think tank and research institute providing an agenda for architecture and urbanism by envisioning the city of the future.

AL /

Jan Knikker (Bad Soden Ts 1972) ju bashkua MVRDV-së vitin 2008. Duke filluar karrierën e tij si gazetar Jan më vonë formoi imazhin publik të OMA për gati një dekadë. Si partner në MVRDV, Jan drejton përpjekjet e Zhvillimit të Biznesit dhe marrëdhënieve me publikun, duke formuar një departament të  orientuar në klient, të shpejtë dhe strategjik e cila tani përfshin gjithashtu një ekip të fortë vizual. Ai ka punuar në shumë në publikime dhe ekspozita, një nga botimet e tij të fundit ishte libri MVRDV Buildings. MVRDV është zgjeruar me shpejtësi në tregje të reja dhe fokusohet në zgjidhjet për çështjet globale përmes arkitekturën dhe urbanizmin e saj.  Jan gjithashtu ligjeron ne vende të ndryshme ne Holandë dhe jasht saj, shkruan për botime të ndryshme, zhvilloi një revistë online për dizajn të quajtur Dafne, dhe që nga viti 2007 deri në 2011, ishte anëtar i komisionit të Projekteve Ndërkombëtare të Fondeve Arkitektonike të Holandës.

MVRDV

U themelua në Roterdam (Holandë) në vitin 1993 nga Winy Maas, Jacob van Rijs dhe Nathalie de Vries. MVRDV angazhohet globalisht në ofrimin e zgjidhjeve për çështjet bashkëkohore arkitektonike dhe urbane. Me bazë hulumtuese dhe metodologji dizajni shumë bashkëpunuese duke angazhuar ekspertë nga të gjitha fushat, klientët dhe palët e interesuara në procesin krijues. Rezultatet janë shembullor objekte, plane urbanistike, studime dhe objekte, të cilat mundësojnë qytetet tona dhe peizazhe të zhvillohen drejt një të ardhme më të mirë.

Produktet e kësaj qasjeje ndryshojnë dhe variojnë nga ndërtesat e të gjitha llojeve dhe madhësive, deri tek planet urbane, botimet apo instalimet. Projektet e realizuara përfshijnë pavijon holandez për Expo Botërore 2000 në Hannover, ‘Forum Flight’ një park inovativ i biznesit në Eindhoven, kompleksi banesor Silodam në Amsterdam, Matsudai Qendra Kulturore në Japoni, kampus Unterföhring afër Munihut, Hotel Lloyd në Amsterdam, një plan urban dhe banimi në Ypenburg të Hagës, një rooftop – zgjatja trakti në fshatin DIDDEN në Roterdam, Qendra kulturore De Effenaar në Eindhoven, Boutique ndërtesa Gyre në Tokio, Veldhovens Maxima Qendra Mjekësore dhe objektet ikonike Mirador dhe Celosia në Madrid.

Projektet aktuale përfshijnë projekte të ndryshme të banesave në Holandë, Spanja, Kina, Franca, Mbretërinë e Bashkuar, SHBA, Indi, Kore dhe vende të tjera, një bankë me seli në Oslo, Norvegji, një bibliotekë publike për Spijkenisse, Holandë, një treg qendror për Rotterdam, një shesh kulturë në Nanjing, Kinë, plane urbane në shkallë të madhe që përfshijnë një plan për një eko-qytet në Logroño, Spanja, një vizion urban për dyfishimin në madhësin të Almera në Holandë dhe Grand Paris, vizion i një post-Kyoto Parizi të madh.

MVRDV ka botuar një seleksion të projekteve të saj në FARMAX (1998), e ndjekur nga Metacity / Datatown (1999), Kosta Iberica (2000), Regionmaker (2002), 5 Minutes City (2003), km3 (2005), dhe në kohët e fundit Spacefighter (2007) dhe Skycar City (2007). MVRDV merret me çështjet globale ekologjike në studime në shkallë të mëdha të tilla si “Pig City” si dhe zgjidhje pragmatike për zonat e shkatërruara të New Orleans.

Puna e MVRDV është shfaqur dhe publikuar në gjithë botë të gjerë dhe ka pranuar çmime ndërkombëtare. Mbi 60 arkitektë, projektues dhe anëtarë të stafit krijojnë projekte në një proces multi-disiplinor bashkëpunues të projektimit dhe aplikojnë standardet më të larta teknologjike.

Së bashku me Delft University of Technology MVRDV udheheq “Why Factory”, një think-tank i pavarur dhe institut hulumtimi i cili ofron argument për arkitekturën dhe urbanizmin duke parashikuar qytetin e të ardhmen.

Lectures News
17 Mar 2016

Related News