JEFFREY SHUMAKER

EN /

Jeffrey Shumaker, AICP, Assoc. AIA, has been working at the intersection of architecture and city planning for more than twenty years, in both the public and private sectors, with a particular focus on the design and programming of the public realm. Most recently Jeffrey served as the Director of Urban Planning and Design for KPF, a global architecture and planning practice based in NYC, working on projects in China, Australia, Europe, and the Americas.

Before that, Jeffrey served as the Chief Urban Designer for NYC, joining the Department of City Planning (DCP) in 2007 under then Commissioner Amanda Burden and Mayor Michael Bloomberg. For almost ten years with DCP, Jeffrey worked to ensure a high level of design quality on public spaces across the city and helped shape plans for neighborhoods as diverse as Coney Island in Brooklyn, the west side of Manhattan, including the High Line, and Long Island City in Queens.

Prior to joining the city, Jeffrey garnered more than ten years of experience helping communities, architecture and planning firms, private and non-profit  institutions, towns and cities create better places to live, work, study and play. Jeffrey maintains his consultancy, URBANscape, which he began in 2002.

Jeffrey holds dual Masters Degrees in Architecture, Planning and Urban Design from MIT and a Bachelor of Architecture with Honors from Syracuse University. He is the recipient of the Public Architect Award from AIANY and the Michael Weil Award from DCP, both recognizing excellence in urban design in the public realm. Jeffrey teaches and lectures frequently.

AL /

Jeffrey Shumaker, AICP, Assoc. AIA, ka punuar në kryqëzimin e arkitekturës dhe planifikimit të qytetit për më shumë se njëzet vjet, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, me një fokus të veçantë në hartimin dhe programimin e hapësirës publike.  Së fundi, Jeffrey shërbeu si Drejtor i Planifikimit Urban dhe Dizajn për KPF, një kompani globale për arkitekturë dhe planifikim me bazë në NYC, ku realizoi projekte në Kinë, Australi, Evropë dhe Amerikë.  Para kësaj, Jeffrey shërbeu si udhëheqës i Planifikimit Urban në NYC, ju bashkua Departamentit të Planifikimit të Qytetit (DCP) në vitin 2007 nën komisioneren Amanda Burden dhe kryebashkiakut Michael Bloomberg. Brenda dhjetë vjetësh me DCP, Jeffrey punoi për të siguruar një nivel të lartë të cilësisë së projektimit në hapësira publike në të gjithë qytetin dhe ndihmoi në formulimin e planeve për lagjet e ndryshme si Coney Island në Brooklyn, anën perëndimore të Manhattan-it, duke përfshirë High Line dhe Long Island City në Queens.

Para se ti bashkohej Departamentit të Planifikimit në NYC, Jeffrey punoi për më shumë se dhjetë vite për të krijim ambienteve më të mira për të jetuar, punuar, studiuar dhe rekreuar në bashkpunim me komunitete, kompani të arkitekturës dhe planifikimit si dhe institucione private e ato jofitimprurëse.

Jeffrey udhëheq konsulencën e tij, URBANscape, që nga viti 2002. Ai ka dy diploma të Masterit në Arkitekturë, Planifikim dhe Dizajn Urban nga MIT dhe një Bachelor diplomë në Arkitekturë nga Universiteti Syracuse. Është fitues i çmimit Public Architect Award nga AIANY dhe çmimit Michael Weil nga DCP, të dyja duke si njohje për përsosmëri për dizajn urban në sferën publike.

Lectures News
18 Mar 2019

Related News