JESSICA BIZZONI

EN /

Born 1990 in Italy, Jessica is an artist fascinated by build environment, technology and the use of space which reflects on contemporary behaviors of everyday life.

Graduated at the Design Academy of Eindhoven with an environmental art installation and a spatial design research, she hold an MA in Photography from the Royal Academy of Fine Art of Antwerp. Her Multi-disciplinary practice comes from a systematic process of investigation, with a spirit for intuitive experimentation as a means of expression.

She has been working in the creative fields for international studios as Studio Zimoun (CH), The Metropolitan Art Centre (UK), at STRP Festival (NL) and many others, creating innovative storytelling concepts and immersive projects for the public sphere. As young artists, she exhibited at Dutch Design Week, Milano Design Week, Florence Light, Athens Photo Festival, among others. Her work can be seen in the permanent collection of the Benaki Museum Athens and Centre for Artists´ Publications in Bremen.

Part of her current project: ELECTRIC SUN, has been exhibited during Equilibrio Sottile in Fotografica 2018 ITA; at the European Month Of Photography Berlin 2018, and in different locations in Antwerp.

Jessica works between Belgium, the Netherlands and Italy.

AL /

E lindur në vitin 1990 në Itali, Jessica është një artiste e përkushtuar për mjedisin e ndërtuar, teknologjinë dhe përdorimin e hapësirës që pasqyron sjelljet bashkëkohore të jetës së përditshme.

Bizzoni diplomoi nga Design Academy of Eindhoven me instalim të artit mjedisor dhe hulumtim për dizajn hapësinor, ajo gjithashtu mbanë një Master në Fotografi nga Royal Academy of Fine Art në Antwerp.  Praktika e saj multi-disiplinore vjen nga një proces sistematik i hulumtimit, me një frymë për eksperimentimin intuitiv në form ekspresive.

Jessica ka një kohë që punon në fushë kreative për studiot ndërkombëtare si Studio Zimoun (CH), The Metropolitan Art Centre (UK), STRP Festival (NL) e shumë tjera, duke krijuar koncepte të reja të tregimit dhe projekte intensive për sferën publike.  Si një artiste e re, ajo ekspozoi në Dutch Design Week, Milano Design Week, Florence Light, Athens Photo Festival, etj.  Puna e saj mund të shihet në koleksionin e përhershëm të Benaki Museum Athens dhe Centre for Artists´ Publications në Bremen.

Një pjesë e projektit të saj aktual: ELECTRIC SUN, është ekspozuar gjatë Equilibrio Sottile në Fotografica, Itali, në vitin 2018; European Month Of Photography Berlin 2018, dhe në lokacione të ndryshme në Antwerp.

Jessica Bizzoni është me bazë në Belgjikë, Holandë dhe Itali.

Lectures News
18 Mar 2019

Related News