KAF 2019 CALL FOR VOLUNTEERS

EN/

Kosovo Architecture Foundation calls all students and enthusiasts of architecture from Kosovo and beyond to contribute in organizing the Kosovo Architecture Festival, which will be held from the 1st of July till the 30th of September 2019.

The potential candidate should be available for at least 7 days from the 29th of June till the 9th of July.

All interested should send a short CV together with their contacts till 12th of June to events.kaf@gmail.com

SHQ/

Fondacioni Kosovar i Arkitekturës fton studentët dhe entuziastët e arkitekturës nga Kosova dhe jashtë saj për të kontribuar në organizimin e Festivalit të Arkitekturës në Kosovë që do mbahet nga 1 Korrik deri me 30 Shtator 2019.

Kandidatët potencial duhet të janë në dispozicion së paku 7 ditë nga data 29 Qërshori deri me 8 Korriku.

Gjithë të interesuarit duhet dërguar një CV të shkurtër së bashku me kontaktet e tyre deri me datën 12 Qërshor në events.kaf@gmail.com

Events News
21 Mar 2019

Related News