KAF 2021 STARTS ON SEPTEMBER 13TH 2021

EN/

Under the theme of “Alter-Nation” the 9th edition of the Kosovo Architecture Festival will start on September the 13th. As in the past editions the biggest event of its kind in the region will present before the local and international audience visionary professionals, up and coming architects, planners, designers, as well as Future Architecture creatives. The list of keynotes and the full program will be announced end of August. 

Due to Covid-19 restrictions the event will be partially held online and all on site events will require for the audience members to be vaccinated or offer proof of compliance according to the Kosovo Ministry of Healthcare Covid-19 guidelines in effect from the 20th of August 2021. 

The Kosovo Architecture Festival is jointly organized by the Kosovo Architecture Foundation and the biggest pan-European design platform the Future Architecture Platform

AL/

Nen temen e “Alter-Nation” edicioni i 9-te i Festivalit te Arkitektures ne Kosove do filloj me 13 Shtator. Sikurse ne edicionet e kaluara ngjarja me e madhe e llojit te vet ne regjion do prezentoj para audiences lokale dhe asaj globale profesionist vizionar, arkitekt te te ri dhe ne ngritje, planifikues urban, dizajner, si dhe aplikues te perzgjedhur nga platforma Future Architecture. List a ligjeruesve kryesor si dhe programi i plot do behet publik ne fund te muajit Gusht. 

Pershkak te restriksioneve per parandalimin e Covid-19 nje pjese e eventit do mbahet ‘online’ kurse te gjitha ngjarjet tjera qe do organizohen me prezencen e publikut do ju kerkohet deshmia e vaksinimit apo deshmi tjera ne pajtueshmeri me udhezimet per Covid-19 te Ministrise se Shendetesise me efekt nga 20 Gusht 2021. 

Festivali Kosovar i Arkitektures eshte organizim i perbashket i Fondacionit Kosovar te Arkitektures dhe platformes me te madhe Evropjane te dizajnit Future Architecture Platform.

Events News
21 Aug 2021

Related News