LIAM YOUNG LECTURE AT KAF18

EN/

Liam Young

Tomorrow Thoughts Today

Sci-Arc Fiction & Entertainment

Liam Young is a speculative architect who operates in the spaces between design, fiction and futures. He is cofounder of Tomorrows Thoughts Today, an urban futures think tank, exploring the local and global implications of new technologies and Unknown Fields, a nomadic research studio that travels on expeditions to chronicle these emerging conditions as they occur on the ground. He has been acclaimed in both mainstream and architectural media, including the BBC, NBC, Wired, Guardian, Time, and Dazed and Confused, is a BAFTA nominated producer and his work has been collected by institutions such as the Metropolitan Museum of Art, the Victoria and Albert Museum and MAAS in Sydney. He has taught internationally at the Architectural Association, Princeton University and now runs the ground breaking MA in Fiction and Entertainment at Sci Arc in Los Angles. Liam’s narrative approach sits between documentary and fiction as he focuses on projects that aim to reveal the invisible connections and systems that make the modern world work. Liam now manages his time between exploring distant landscapes and prototyping the future worlds he extrapolates from them.

AL/

Liam Young

Tomorrow Thoughts Today

Sci-Arc Fiction & Entertainment

Liam Young është një arkitekt spekulativ i cili vepron në hapësira si dizajni, trillimi dhe e ardhmja. Ai është bashkëthemelues i Tomorrows Thoughts Today, një think tank urbanistik i së ardhmes, duke eksploruar implikimet lokale dhe globale të teknologjive të reja , gjithashtu themelues i Unknown Fields, një studiu nomad për hulumtime që udhëton në ekspedita për të kronikuar kushtet e zhvillimit ashtu siç ndodhin në terren. Young  ka qenë i mirënjohur në media arkitektonike duke  përfshirë BBC, NBC, Wired, Guardian, Time, Dazed and Confused, është një producent i nominuar nga BAFTA dhe puna e tij është koleksionuar nga institucione të mëdha si the Metropolitan Museum of Art, the Victoria and Albert Museum dhe MAAS në Sydney. Ka ligjeruar ndërkombëtarisht në the Architectural Association, Princeton University dhe tani drejton degën MA në Fiction and Entertainment at Sci Arc në Los Angles. Qasja narrative e Liamit qëndron midis dokumentarit dhe trillimit, ndërsa përqendrohet në projekte që synojnë të zbulojnë lidhjet e padukshme dhe sistemet që e bëjnë botën moderne. Liam tani e menaxhon kohën e tij duke eksploruar peizazhe të largëta dhe duke krijuar prototipe të botëve të ardhshme.

Lectures News
18 Mar 2018

Related News