LIBURN ALIU

Liburn Aliu is the head of the Department of Planning, Construction and Environmental Protection at the Prishtina Municipality. For many years Liburn has worked as a practicing architect in numerous project planning and supervisions of different scales. He gained his Diploma in Architecture Engineering at the Faculty of Civil Engineering and Architecture, Prishtina University.

In latter years his work focused on built heritage and he worked on the restoration of numerous protected buildings. From January 2011 till December 2013, Mr.Aliu was an elected representative at the Kosovo Parliament of the Vetvendosje movement.

As part of the Committee for Agriculture, Forestry, Rural Development, Environment and Spatial Planning and the committee of Healthcare, Work and Social Welfare . Mr. Aliu was an active participant in drafting and amending of numerous laws that were adopted by the parliament (the Law on Construction, Spatial Planning, the Law on Illegal Construction, etc.)

AL /

Liburn Aliu është drejtor i Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Liburni ka punuar për vite të tëra si arkitekt në projektim dhe mbikqyrje të realizimit të projekteve të shumta ndërtimore qoftë ato të ndërtimit të lartë e poashtu në objekte të infrastrukturës. Studimet universitare për Arkitekturë i ka përfunduar në Fakulltetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Univerziteti i Prishtinës.

Viteve të fundit është marrë më tepër me trashëgiminë kulturore arkitektonike, si pjesë e projekteve të ndryshme të restaurimit të monumenteve të mbrojtura.

Nga janari i vitit 2011 deri në Dhjetor 2013, Z. Aliu ishte në funksionin e deputetit të zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Kosovës, si pjesë e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje!

Si nënkryetar i Komisionit Parlamentar për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor si dhe anëtar i atij për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale, Z. Aliu ka marrë pjesë aktive në trajtimin dhe amendamentimin e ligjeve të shumta që trajtoi Kuvendi gjatë këtij legjislacioni (Ligjin e Ndërtimit, Planifikimit Hapësinor, Trajtimit të ndërtimeve pa leje, Kadastrit, etj.

Lectures News
17 Mar 2014

Related News