MARCUS FAIRS – DEZEEN

EN /

A furniture design graduate, Marcus began his journalism career writing for publications including Blueprint, The Guardian, The Independent on Sunday and Conde Nast Traveller. He launched icon, the international architecture and design magazine, in 2003, and edited the publication until November 2006.

Under Marcus, the magazine rapidly established itself as one of the world’s most influential and respected design journals, winning a string of awards including Launch of the Year and Designer of the Year in 2003 and Monthly Magazine of the Year in 2005 and 2006. Marcus himself has won numerous awards, including Journalist of the Year (2002) and Architectural Journalist of the Year (2004). He won a BSME award for Best Brand-Building Initiative in 2005.

He also regularly appears on radio and TV, writing and presenting a documentary about French designer Philippe Starck for the BBC in 2003 and appearing in the major BBC series Home in 2006. An accomplished public speaker, Marcus has spoken at conferences in London, Tokyo, New York, Stockholm and Cape Town, among others.

As founder and editor-in-chief of Dezeen, Marcus has won awards including the BSME’s Business Editor of the Year in 2013. In the same year he was named one of the 100 most influential figures in the UK creative industries by the Hospital Club. In 2011, French magazine Architectural Digest placed him in the 100 qui comptent list of the most important figures in global design.

About Dezeen

Dezeen is the world’s most popular and influential architecture and design magazine, and the winner of numerous awards for journalism and publishing. Its mission is simple: to bring carefully edited selection of the best architecture, design and interiors projects and news from around the world to a global audience.

Dezeen was launched at the end of November 2006 and has grown rapidly ever since. Its audience has grown each year and by February 2017 Dezeen was getting 2.5 million unique visitors per month, making it one of the 5,000 most popular websites on the planet according to Alexa, as well as the most popular website about architecture and design. Dezeen is the most commented design site in the world and the only site in its sector to be featured in an Apple product launch.

Dezeen also runs Dezeen Jobs – the internet’s most vibrant architecture and design jobs board and Dezeen Awards, its new annual awards programme that identifies the world’s best architecture, interiors and design.

Dezeen Studio is the brand’s award-winning in-house creative studio. It delivers compelling, editorially driven brand collaborations combining agenda-setting online video content with innovative real-world projects as diverse as print publications, exhibitions, talks and retail.

Dezeen has won many prestigious awards, including the BSME’s Business Digital Editor of the Year 2015, where judges praised Dezeen as “a beautiful place to spend time”, with “clear authority” in the architecture and design industries.

AL /

Markus Fairs është një dizajner i mobilieve i cili filloi karrierën e tij të gazetarisë me shkrime për botime duke përfshirë Blueprint, The Guardian, The Independent dhe Conde Nast Traveler.  Ai publikoi ICON, revistën ndërkombëtare të arkitekturën dhe dizajnit, në vitin 2003, dhe redaktoi botimin deri në nëntor të vitit 2006.

Revista u rrit me shpejtësi si një nga revistat më të rëndësishme dhe më të respektuara të dizajnit në botë, duke fituar një mori çmimeve, përfshirë Lansimi i Vititdhe Dizajneri i Vitit 2003 si dhe Revista Mujore e Vitit 2005 dhe 2006.  Vetë Marcus ka fituar çmime të shumta, përfshirë Gazetari i vitit 2002 dhe Gazetari i Arkitekturës në vitin 2004. Ai fitoi çmimin BSME për Iniciativën më të Mirë në 2005.

Ai gjithashtu shfaqet rregullisht në radio dhe TV, për shkrim dhe prezantim të dokumentarit në lidhje me dizajnerin francez Philippe Starck me BBC në vitin 2003 dhe mori pjesë në disa seri të BBC Home.

Marcus ka mare pjesë në konferenca të shumta si folës, në Londër, Tokio, New York, Stokholm dhe Cape Town, ndër të tjerash.

Si themelues dhe redactor i Dezeen, Marcus ka fituar çmime, duke përfshirë BSME’s Business Editor of the Year në vitin 2013. Në të njëjtin vit ai u emërua një prej 100 figurave më me ndikim në industritë kreative në Mbretërinë e Bashkuar nga Hospital Club. Në vitin 2011, revista franceze Architectural Digest e vendosi atë në listën e 100-të të figurave më të rëndësishme në dizajnin global.

Rreth Dezeen

Dezeen është njëra nga revista e arkitekturës dhe dizajnit më të popullarizuara dhe më me ndikim në botë, dhe fitues i çmimeve të shumta për gazetari dhe botim. Misioni i tij është i thjeshtë: të sjellë projekte të arkitekturës dhe dizajnit cilësore të përzgjedhura me kujdes, si dhe lajme nga këto fusha me një audiencë globale.

Dezeen u pubikua në fund të vitit 2006 dhe është rritur me shpejtësi që nga ajo kohë. Audienca e revistës është rritur çdo vit në vazhdimsi dhe nga shkurti i vitit 2017 Dezeen morri 2.5 milion vizitorë unik në muaj, duke e bërë atë një nga 5000 faqet më të njohura në botë sipas Alexa-s, si dhe faqja e internetit më e njohur për arkitekturë dhe dizajn. Dezeen është faqja më e komentuar e dizajnit në botë dhe e vetmja faqe në sektorin e saj për t’u paraqitur në një promovim të produkteve të Apple.

Dezeen gjithashtu e mban edhe Dezeen Jobs – partalin më të gjallë të arkitekturës dhe dizajnit online si dhe Dezeen Awards, i cili është çmimi vjetore që identifikon projektimet më të mira në botë të arkitekturës, arkitekturës së brendshme dhe dizajnit.

Dezeen Studio është një studio kreative në brendësi të brendit Dezeen, i cili ofron shërbime nga ato digjitela deri tek ato në botën reale dhe është fitues i shumë shpërblimeve.

Dezeen ka fituar shumë çmime prestigjioze, duke përfshirë BSME’s Business Digital Editor of the Year në vitin 2015, ku juria profesionale ka cilësuar Dezeen si portal autoritativ në botën e arkitekturës dhe dizajnit industrial.

Lectures News
18 Mar 2019

Related News