PIPPO CIORRA

Architect, critic, full professor of design and theory at the School of Architecture of Ascoli Piceno, University of Camerino.
Coordinator of the “Villard d’Honnecourt” international PHD program. Member of CICA (Committee of International Critics of Architecture); advicer for the MVDR prize and for the “Medaglia dell’architettura italiana” (Medal of Italian Architecture).
Since 1981 contributor to the cultural pages of “Il Manifesto” and other national newspapers and radio stations. Member of the editorial board of “Casabella”, “Gomorra”, “Parametro”.
Author of a number of books, text, publications on architects, museums, urban issues: among them Ludovico Quaroni, Peter Eisenman, (per Electa) Young Italian Architects (Birkhauser), Nuova architettura italiana, (Skirà), La metropoli dopo, (Meltemi).
He curated and designed important exhibitions and installations in Italy and abroad. Among others we mention the Biennale in Venice, the MAXXI museum and Palazzo delle Esposizioni in Rome, the Casa dell’architettura in Rome, the Mole Vanvitelliana and Palazzo degli Anziani in Ancona.
Curator of the show and catalogue: Next Generation_ Il futuro dei musei (Electa 2006). Most recently, curator and designer of the show Atlante Italiano 008 on landscape and urban photographers. Among his projects and buildings the Laboratories of the Department of Molecular Biology of University of Camerino, the addition to the Archeologic Museum of Ascoli Piceno and a number of residental and office buildings in Italy.
Among other projects PC is currently working as the senior curator of MAXXI Architettura – the first national museum of architecture in Rome.

AL /

Arkitekt, kritik dhe profesor i rregullt i projektimit dhe teorisë në “School of Architecture of Ascoli Piceno” – University of Camerino. Koordinator i programit ndërkombëtar PHD “Villard d’Honnecourt”. Anëtar i CICA “(Committee of International Critics of Architecture)”. Këshilltar për çmimet “MVDR” dhe “Medaglia dell’architettura italiana”. Që nga viti 1981 kontribuon në faqet kulturore të “Il Manifesto” dhe në gazeta dhe radio stacione të tjera kombëtare. Është edhe anëtar i bordit editorial në “Casabella”, “Gomorra”, “Parametro”.
Autor i një numri të madh të librave, teksteve, publikimeve mbi arkitektët, muzetë, çështjet urbane, si: Ludovico Quaroni, Peter Eisenman, (per Electa) Young Italian Architects (Birkhauser), Nuova architettura italiana, (Skirà), La metropoli dopo, (Meltemi).

Ka qenë kurator dhe projektues i ekspozitave dhe instalacioneve të ndryshme në Itali dhe më gjerë. Ndër të tjera veçojmë “Biennale in Venice”, “MAXXI museum and Palazzo delle Esposizioni” në Romë, “Casa dell’architettura” në Romë, “Mole Vanvitelliana and Palazzo degli Anziani” në Ankona.
Kurator i shfaqjes dhe katalogut: Next Generation – Il futuro dei musei (Electa 2006). Kohëve të fundit ka qenë kurator dhe projektues i shfaqjes “Atlante Italiano 008” mbi peisazhin dhe fotografët urban.
Në mesin e projekteve të tij veçojmë ndërtesën e Laboratoreve të Departamentit të Biologjisë Molekulare në Universitetin e Camerinos, krahas tij veçojmë Muzeun Arkeologjik të Acoli Picenos dhe një numër të madh të ndërtesave rezindenciale dhe zyreve punuese në Itali. Ndër shumë projekte tjera, Ciorra aktualisht është i angazhuar si kurator i lartë i “MAXXI Architectura” – muzeu i parë kombëtar i arkitekturës në Romë.

Lectures News
17 Mar 2014

Related News