PRISHTINA ARCHITECTURE TOUR

EN/

Prishtina Architecture Tour

Time and Place: 5th of July 2023 from 3PM at Brotherhood & Unity Monument

Join us for the insightful Prishtina Architecture Tour and learn more about Prishtina’s landmarks from the Sultans Mosque to the National Library. Prishtina has a vast architecture history spanning from the Ottoman period presented in the most unique form through some of the oldest Mosques in Europe, up to the Socialist Era and its world unique Brutalist marvels such as the Youth and Sports Center. The architecture tour starts from the Brotherhood & Unity Monument and ends at the National Library.

AL/

Turneu Arkitektonik i Prishtinës

Koha dhe Vendi: 5 Korrik 2023 nga ora 15:00, nisja nga monumenti i Bashkim Vllaznimit

Bashkohuni me ne për turneun e vecant të arkitekturës në Prishtinë dhe mësoni më shumë për monumentet e Prishtinës nga Xhamia e Sulltanëve deri tek Biblioteka Kombëtare. Prishtina ka një histori të gjerë arkitekturore që shtrihet nga periudha osmane e paraqitur në formën më unike përmes disa prej xhamive më të vjetra në kontinentin tonë e deri tek epoka socialiste dhe mrekullitë e saj brutaliste të vecanta në botë sikurse Qendra Rinore dhe Sportive. Turi i arkitekturës fillon nga monumenti i Bashkim Vllaznimit dhe përfundon në Bibliotekën Kombëtare.

Events News
21 Jun 2023

Related News