RAINER MUTSCH LECTURE AT KAF18

EN /

Rainer studied Furniture Design at the Denmarks Design Skole Copenhagen, Product Design at the University of Arts Berlin and completed his degree in Industrial Design (Prof. Paolo Piva) at the University of Applied Arts Vienna. Rainer Mutsch then worked as senior designer for Werner Aisslinger in Berlin for several years before opening his own design studio with a focus on product design in Vienna in 2008. Deeply committed to creating design with purpose and always having his notepad and a pen at hand, his open-minded approach allows Rainer Mutsch to invite an element of play into his work. Living with his objects for a while is an important part of the design process for Rainer Mutsch, which allows him to investigate into unlocking the full potential of a design piece.

Studio Rainer Mutsch is a multi-disciplinary design studio based in Vienna. We love to work intensively with new material- and manufacturing technologies and together we develop products that are elegant, precise, yet simple and above all are meant to meet human needs. By understanding our clients DNA and by analyzing their capabilities we develop tailor-made and highly innovative solutions for them. We work with a list of international clients and cultural institutions on a variety of scales, ranging from furniture, lighting and product design to spatial solutions. We have successfully developed collaborations and bestselling items in high and medium range products.

AL /

Rainer Mutsch studioi Dizajn të Mobiljeve në Denmarks Design Skole Copenhagen, Dizajn të Produkteve në University of Arts Berlin dhe përfundoi studimet e Dizajnit Industrial (Prof. Paolo Piva) në University of Applied Arts Vienna. Rainer Mutsch më pas punoi si projektues i kryesor për Werner Aisslinger në Berlin për disa vite përpara se të hapte studion e tij të dizajnit me fokus në dizajnin e produkteve në Vienë, 2008. Thellësisht i përkushtuar për të krijuar dizajne me funksion. një pjesë e rëndësishme e procesit të dizajnit për Rainer Mutsch është zbulimi potencialit të plotë të gjësendeve.

Studio Rainer Mutsch është një studio shumëdisiplinore e projektimit e bazuar në Vienë ku punohet intensivisht me teknologjitë e reja të prodhimit të materialeve dhe zhvillohen produkte që janë elegante, të thjeshta dhe mbi të gjitha janë menduar për të përmbushur nevojave njerëzore. Pas një analize te DNA dhe aftësive të klienteve të tyre ata zhvillojnë zgjidhje të përshtatura dhe shumë novatore për ta. Studio Ranier Mutsch bënë punë ndërkombëtare bashkë me institucione kulturore në një larmi produktesh në shkallë të ndryshme, duke filluar nga mobiljet, ndriçimi dhe dizajni i produktit në zgjidhje hapësinore. Studio e Ranier Mutsch është fitues i shumë shpërblimeve ndërkombëtare.

Lectures News
18 Mar 2018

Related News