SIMON BATTISTI

EN /

Simon Battisti is an architect and teacher based in Tirana, Albania. His work focuses on alternative, critical approaches to development in spatial planning. Through teaching and independent research, he studies the nexus between tourism planning, migration, infrastructure, and self-management in coastal southern Albania.

In 2016, he was curator of “I Have Left You the Mountain,” the Albanian Pavilion at the Venice Architecture Biennale, which used singing to articulate ways in which patterns of departure have affected Albanian cities and towns for the past five centuries.

He is the founding editor of Very Vary Veri, a journal about architecture and urbanism based at Harvard GSD. He is editor of Flexible Leviathan: Reconsidering Scale and Fixity in Iztapalapa, Mexico City (Harvard GSD, 2016), with Diane Davis and Jose Castillo. He writes regularly about architecture and urbanism, most recently in LogClog, and many others.

Recent projects have been supported by the Fulbright Foundation, the National Territorial Planning Agency of Albania (AKPT); the German Cooperation for Development (GIZ); the Institute for Democracy, Media, and Culture; and the Municipality of Tirana.

The lecture will be held on the 9th of September at Jakova Innovation Center, Gjakova from 7.00 PM

AL /

Simon Battisti është arkitekt me bazë në Tiranë, Shqipëri. Puna e tij përqendrohet në qasje alternative dhe kritike ndaj zhvillimit në planifikimin hapësinor. Përmes mësimdhënies dhe kërkimit të pavarur, ai studion lidhjen mes planifikimit të turizmit, migrimit, infrastrukturës dhe vetë-menaxhimit në Shqipërinë më sakt në bregdetin jugor të saj.

Në vitin 2016, ai ishte kuratori i “I Have Left You the Mountain”, pavijoni shqiptar në Bienalen e Arkitekturës së Venecias, i cili përdori këngën për të artikuluar mënyrat në të cilat modelet e largimit kanë ndikuar qytetet shqiptare gjatë pesë shekujve të fundit.

Ai është redaktori themelues i “Very Vary Veri”, një revistë për arkitekturën dhe urbanizmin e bazuar në Harvard GSD. Është redaktor i Flexible Leviathan: Rikonsiderimi i Shkallës dhe Fiksimit në Iztapalapa, Mexico City (Harvard GSD, 2016), me Diane Davis dhe Jose Castillo. Simon shkruan rregullisht për arkitekturën dhe urbanizmin në revista të ndryshme profesionale, së fundmi në Log, Clog, etj.

Projektet e tij të fundit janë mbështetur nga Fondacioni Fulbright, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT); Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim (GIZ); Instituti për Demokraci, Mediume dhe Kulturë; si dhe Bashkia e Tiranës.

Lectures News
18 Mar 2017

Related News