SIR PETER COOK

Sir Peter Cook RA is one of the most renowned architects of our time. He was a founder of Archigram and was knighted in 2007 by the Queen for his services to architecture and teaching. He is also a Royal Academician and a Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres of the French Republic. His achievements with Archigram were recognised by the Royal Institute of British Architects in 2004, when the group was awarded the Royal Gold Medal. Sir Peter Cook studied at the renowned AA School of Architecture where he lectured for many years he later headed the Bartlett School of Architecture. Currently Sir Peter is a professor and a visiting lecturer at many prestigious architecture schools around the world.

AL /

Sir Peter Cook RA është një nga arkitektët më të njohur të kohës sonë. Ka qenë themelues i Archigram-it dhe në vitin 2007 u nderua nga Mbretëresha për kontributet e tij në fushën e arkitekturës dhe mësimdhënies. Ai është Akademik Mbretëror dhe Komandant i Urdhërit të Arteve dhe Letrave të Republikës Franceze. Arritjet e tij me Archigram-in janë njohur nga Instituti Mbretëror i Arkitektëve Britanikë në vitin 2004, kur grupi u nderua me Medaljen e Artë Mbretërore. Sir Peter Cook ka studiuar në shkollën e njohur “AA School of Architecture” ku edhe ishte ligjërues për shumë vite e më vone edhe drejtues i “Bartlett School of Architecture”. Aktualisht Sir Peter Cook është profesor dhe si ligjerues viziton shumë shkolla presigjioze te arkitekturës në mbarë botën.

Lectures News
17 Mar 2014

Related News