SUHAIR KHAN KAF 2021

EN/

Suhair Khan

Head of Strategic Projects Google

Based in London, Suhair works on Strategy development at Google. She is also the founder of the Open/Ended Design platform.

Over the last decade at Google she has led innovative projects merging technology, culture and design. She has been involved in the development of Google’s self-driving car (now known as Waymo), a new sustainability platform for the global fashion industry, and launched numerous successful global projects with artists and cultural institutions at Google Arts & Culture.

Her work has spanned Asia, the U.S., Europe and Africa, and she has been based out of multiple international locations during her career.

Suhair is Chair of the Board of Trustees for Studio Wayne McGregor, on the external affairs committee for the Design Museum in London. Suhair also sits on the inaugural Art Program advisory board for SXSW, and is a regular member of juries in design, art, and technology, including the international jury for the 2021 London Design Biennale. She has given keynote talks at events internationally including SXSW, the Creative Industries Federation, and the Edinburgh Culture Summit. She has been a long-time columnist for Condé Nast Traveler, Architectural Digest and Vogue India.

Since graduating from Harvard and Cornell, Suhair has lectured at the Architectural Association and Central Saint Martins in London. Suhair’s teaching is situated at the intersection of design and technology, bringing a critical perspective to digital tools.

AL/

Suhair Khan

Udhëheqëse e Projekteve Strategjike në Google

Me seli në Londër, Suhair punon në zhvillimin e Strategjive në Google. Ajo është gjithashtu themeluese e platformës Open/Ended Design. 

Gjatë dekadës së fundit në Google ajo ka udhëhequr projekte novatore në teknologjinë, kulturë dhe dizajn. Ajo ishte pjesë e zhvillimit të makinës vetëngasëse të Google (tani e njohur si Waymo), një platformë e re e qëndrueshmërisë për industrinë globale të modës, dhe nisi projekte të shumta të suksesshme globale me artistë dhe institucione kulturore në Google Arts & Culture.

Puna e saj përfshinë projekte në Azi, SHBA, Evropë dhe Afrikë, dhe ka punuar në vende të shumta në mbarë botën gjatë karrierës së saj. 

Suhair është Kryetare e bordit udhëheqës të Studio Wayne McGregor, në komitetin e punëve të jashtme për Muzeun e Dizajnit në Londër. Suhair është gjithashtu pjesë e bordit këshillues të Programit të Artit pran SXSW, dhe është anëtar i rregullt i jurive në dizajn, art dhe teknologji, përfshirë jurinë ndërkombëtare për Bienalen e Dizajnit në Londër 2021. Ajo ka mbajtur ligjerata në ngjarje ndërkombëtare, përfshirë SXSW, Creative Industries Federation dhe Edinburgh Culture Summit. Ajo gjithashtu ka qenë një kolumniste për një kohë të gjatë në Condé Nast Traveller, Architectural Digest dhe Vogue India.

Që kur u diplomua në Harvard dhe Cornell, Suhair ka ligjëruar në Architectural Association dhe Central Saint Martins në Londër. Mësimi i Suhair ndodhet në kryqëzimin e dizajnit dhe teknologjisë, duke sjellë një perspektivë kritike mbi mjetet dixhitale.

Lectures News
20 Mar 2021

Related News