SUSTAINABLE ARCHITECTURE WORKSHOP

Head of MVRDV Asia and sustainable architecture expert Marta Pozo Gil held a 4 day workshop on sustainable architecture with the local architecture students.  The workshops aim was to retrofit an old house in the historic center of Prishtina belonging to an economically underprivileged family.  The students used the principles set out by MVRDV  in their projects.

June.2013

AL /

Partnerja dhe Drejtoresha e MVRDV per Azi Marta Pozo Gil udhehoqi puntori 4 ditore me studentet lokal te arkitektures me fokus ne Arkitekturen e Qendrueshme.  Puntoria si baze perdori metodologjite qe perdor studioja me fame boterore MVRDV ne projektet e veta. Qellimi i puntorise ishte qe te renovohet nje shtepi ne qendren e vjeter te Prishtines me principet e arkitektures se qendrueshme.

Korrik.2013

News Workshops
14 Jul 2013

Related News