ULPIANA MARKET REVISITED

For many years the Ulpiana Market served as a center of community interaction. In recent years due to the convenience of the many supermarkets opened in and around the Ulpiana neighborhood, the Market is losing its importance, vendors have started abandoning it and shopping there isn’t a pleasant experience as it used to be.  

A 5 day intensive workshop will be exploring, creating new scenarios and raising questions on how can we revitalize the market, how can we incorporate arts and culture in the shopping experience and how can we make shopping at Ulpiana Market fun and enjoyable again. 

The workshop will be led by Jamie Chan a senior urban designer at the New York City Planning Department, Alban Muja a local artist and the studio the Office of Urban Drafters + Architects. 

All interested should send their short cv at: info@prishtinaarchitectureweek.com by 12:00, 28.06.2015

AL/

Për shumë vite tregu i gjelbërt në Ulpianë ka shërby si një qendër e komunitetit.  Viteve të fundit përshkak të hapjës së shumë shitoreve ushqimore në dhe përreth lagjës së Ulpianës, tregu ka filluar ta humbas rëndësinë e tij, shitësit kan filluar të largohen dhe eksperienca e blerjës në te nuk është e këndshme sikurse në vitet e kaluara. 

Puntoria intenzive 5 ditore do hulumtoj, krijoj skenare të reja dhe ngris pyetje rreth asaj se si mund ta revitalizojmë tregun, si mund ta përfshijmë artin dhe kulturën në eksperiencën e blerjës si dhe si mund ta bëjmë blerjën në tregun e Ulpianës kënaqësi dhe argëtim sikurse që ishte në të kaluarën.

Puntoria do të udhëhiqet nga Jamie Chan planere seniore në New York City Planning Department, artisti lokal Alban Muja dhe studioja the Office of Urban Drafters+Architects. 

Gjithë të interesuarit duhet dërguar cv’n e tyre në info@prishtinaarchitectureweek.com deri në ora 12:00, 28.06.2015

News Workshops
14 Mar 2015

Related News