VÍCTOR CANO CIBORRO / ARQUITECTURA SUBALTERNA

Víctor Cano Ciborro (1987) is an Architect (2012) -Visiting Scholar in 2009 at CEPT University in Ahmedabad (India)- and Master in Advanced Architectural Projects (2013) by The Superior Technical School of Architecture of Madrid – ETSAM (UPM). Since 2014 he is a PhD Candidate at DPA-ETSAM where currently developed his PhD Dissertation about cartographies of overlooked spatial practices focused on body‘s sensations.

From 2012 to 2016 he has been Assistant Teacher in ETSAM taking part in grade, final master thesis and postgraduates’ academic programs. In 2015 he was Tutor of Unit 6 at the Summer School 2015 of the Architectural Association –AA- in London. Unit 6 established an installation so-called ‘Peepshow London’ as a way to critique stable forms in architecture and to reclaim concepts such as affects, atmospheres, bodies or instability in the architectural production. In 2016 he was Visiting Lecturer at Valparaíso University and Universidad Central in Santiago de Chile (Chile), and in 2017 has been Tutor in the International Workshop ‘Mystetskyi Arsenal: Spatial Development Scenarios’ in Kiev (Ukraine).

Currently, he is CEO/Research Project Director and founding partner of ‘Arquitectura Subalterna’, a radical spatialities group that promotes a transdisciplinary and sensitive architectural approach to post-colonial and post-war landscapes to foster ignored identities and aesthetics. Arquitectura Subalterna has been internationally recognised in Oslo Architecture Triennale 2016, Venice Biennale 2016: Reporting from the front, where won the First Prize of the ‘Unfinished’ competition curated by Spanish Pavilion, or Future Architecture Platform 2017, where Víctor was Lecturer at MAO –Museum of Architecture and Design- in Ljubljana (Slovenia).

AL /

Víctor Cano Ciborro është arkitekt spanjollë si dhe nga viti 2014 kandidat për PhD në DPA-ETSAM ku aktualisht ka zhvilluar disertacionin e doktoraturës në lidhje me kartografitë e praktikave hapësinore të neglizhuara dhe të fokusuara në masat e trupit.

Nga viti 2012 deri në vitin 2016 ka qenë Asistent në ETSAM. Në vitin 2015 ai ishte tutor në Shkollën Verore 2015 të Shoqatës Arkitekturore -AA- në Londër. Gjithashtu ka ligjëruar në Universitete të shumta botërore si: Universitetin Valparaiso dhe Universidad Qendrore në Santiago de Chile (Kili) dhe në Punëtorinë Ndërkombëtare ‘Mystetskyi Arsenal: Skenarët e Zhvillimit Hapësinor’ në Kiev (Ukrainë).

Aktualisht, është drejtor i projektit hulumtues dhe partner themelues i ‘Arquitectura Subalterna’, një grup radikal i hapësirës që promovon një qasje arkitektonike transdisiplinare dhe që I kushton rëndësi të madhe peizazheve pas koloniale dhe pas luftës për të nxitur identitetet dhe estetikën e injoruar. Arquitectura Subalterna ka qenë e akredituar ndërkombëtarisht në Oslo Architecture Triennale 2016, Bienalja e Venecias 2016 “Reporting from the Front”, fitoi çmimin e parë të konkursit “Unfinished” të kuruar nga Pavilioni Spanjoll si dhe ishte njeri prej fituesve te thirrjes për ide kreative të Platformës Future Architecture 2017.

Lectures News
18 Mar 2017

Related News